Steun ons en help Nederland vooruit

Dienstverlening

Dienstverlening draait om mensen. D66 wil burgers en bedrijven beter van dienst zijn. Snel, op het moment en op de wijze die hen het beste uitkomt. Het eerste uitgangspunt is: “digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet”. Mensen die minder thuis zijn in het werken met de moderne technologie kunnen ondersteuning krijgen.

Bouwarchief digitaal beschikbaar

Vanaf 11 januari 2016 kunnen bewoners en bedrijven zelf bouwtekeningen van Delftse gebouwen digitaal raadplegen. Bijna alle bouwvergunningen en bijlagen vanaf 1880 tot 1 oktober 2010 zijn gedigitaliseerd. Klanten kunnen de bestanden zelf bekijken bij Archief Delft aan de Oude Delft. Hiermee wil de gemeente Delft haar dienstverlening en de toegankelijkheid van documenten voor inwoners en bedrijven verbeteren.

Digitale bezoekersregeling parkeren

D66 heeft zich ingezet voor een slimmer parkeerbeleid. De grootste verandering voor vergunninghouders is de nieuwe bezoekersregeling parkeren. De papieren draaikaart die de visite in de auto moest leggen is vervangen door een digitale bezoekersvergunning.

Een toegankelijke en veilige website

Toegang tot het internet is niet voor iedereen vanzelfsprekend. De digitale diensten en informatie van de gemeente zullen ook bruikbaar moeten zijn voor ouderen en mensen met een beperking. Denk daarbij aan ouderen met een verminderd gezichtsvermogen, blinden, slechtzienden en mensen met beperkte handfunctie of een beperkte leesvaardigheid.

Delftpas online te koop

Mede dankzij D66 is de Delftpas nu ook online te koop.