Steun ons en help Nederland vooruit

Democratie en participatie

Voor D66 staan de Delftenaren centraal. Ons lokale bestuur moet democratisch en betrokken zijn en open staan voor ideeën en wensen van onze burgers, bedrijven en organisaties. D66 zet zich daarom in voor transparante informatie, goede dienstverlening, het belonen van eigen initiatief en minder bureaucratie.

Beter naar kinderen luisteren

Dankzij D66 gaat de gemeente beter naar Delftse kinderen luisteren. Ook gaan we kinderen meer betrekken bij belangrijke beslissingen. In november naam de raad een D66-motie aan die hiertoe oproept, bijvoorbeeld instelling van een kinderraad.

Referendum verbeteren

D66 wil het referendum, als noodrem voor de bevolking, graag houden. Wel zijn er de afgelopen tijd verschillende voorbeelden van referenda geweest, die velen aan het instrument hebben doen twijfelen. Daarom ziet D66 dat er verbeteringen nodig zijn.

Nieuwe burgemeester

D66 Delft is bijzonder tevreden met en trots op de nieuwe burgemeester Marja van Bijsterveldt.

In gesprek met de stad

D66 gaat regelmatig de straat op om in gesprek te gaan met de stad.

Onderzoek grote projecten

De gemeenteraad besloot op 26 maart 2015 tot een veelomvattend onderzoek naar de projecten Spoorzone, Harnaschpolder en Sebastiaansbrug. Nadat fase 1 in februari 2016 is afgerond, wordt nu toegewerkt naar een regeling risicovolle projecten (RRP) die begin 2017 klaar moet zijn. Het wordt een instrument voor o.a. betere beheersing van risico’s en realistischer planning van grote bouwprojecten.