Steun ons en help Nederland vooruit

Programma D66 Huis

Programma D66 Huis:

De komende periode staan de volgende activiteiten in het D66 Huis gepland:

Klik op de activiteiten voor meer informatie. Deze lijst wordt regelmtig aangevuld.

Achtergrond:

Ruim twee jaar geleden kocht Arjen Pels Rijcken, inmiddels tevens onze partijgenoot, de oude kerk van de remonstrantse broederschap op de Oude Delft met het idee om deze een publieksfunctie te geven die het cultureel aanbod in Delft zou versterken. Na verschillende opties en invullingen te hebben onderzocht, werd ervoor gekozen het kerkje te ontwikkelen tot een podium voor discussie en debat waar tevens gelegenheid zou zijn voor de vertoning van films en documentaires ter onderbouwing van actuele thema’s. Als De Génestetkerk vernoemd naar de predikant Petrus Augustus de Génestet die in de negentiende eeuw behoorde tot onze meest geliefde dichters, is de inzet dat het nieuwe podium tevens ruimte zal bieden aan litteraire voordrachten en boekpresentaties, terwijl de aanwezigheid van een werkend orgel vraagt om een muziekprogrammering.

D66 Huis:

In afwachting van de uitvoering van noodzakelijk onderhoud en de verbouwing heeft de eigenaar ermee ingestemd dat D66 Delft het kerkje van Oktober tot Maart van het komend jaar in gebruik neemt en als D66 Huis een voorschot neemt op het programma dat in de kerk gestalte moet gaan krijgen. Wij zullen met ons programma aan de wieg staan van het nieuwe leven van de De Génestetkerk en het als podium inzetten voor lezingen en debatten over de grote maatschappelijke onderwerpen zowel als de lokale ontwikkelingen waarmee wij ons geconfronteerd zien; van klimaatverandering en de daarmee samenhangende energie- en mobiliteitstransities tot onderwijs en van de opgaven in verband met stedelijke ontwikkeling en woningbouwproductie tot vergroening, verduurzaming en sociaal maatschappelijke vraagstukken. Het wordt behalve een podium voor sprekers die wij uitnodigen om op basis van hun specifieke expertise het denken over onderwerpen richting te geven en te verdiepen, vooral ook een podium om met buurt-, bewoners en belangenorganisaties in gesprek te gaan en met Delftenaren onder elkaar na te denken over hoe we onze stad de komende jaren willen ontwikkelen en inrichten.

Adres:

D66 Huis, Oude Delft 102, Delft

Laatst gewijzigd op 24 november 2021