Steun ons en help Nederland vooruit

In zijn werk voor de raad, waarvan hij al sinds 2014 deel uit maakt, koestert Pieter de mening van bewoners. Hun mails en brieven laat hij nooit ongelezen. Hun input, zeker rond gevoelige thema’s als milieu- en grondwateroverlast of verkamering, bevordert een evenwichtig, praktisch en breed gedragen standpunt voor D66.

In zijn werk probeert Pieter de belangen van alle Delftenaren, ongeacht status, achtergrond, leeftijd of gender, te verbinden. Vanuit gedeelde belangen heeft hij met succes beter onderhoud van de openbare ruimte in de hele stad aangekaart en trekt hij hard aan aanpassingen in de stad die goed zijn voor het klimaat. Denk aan vergroening en verduurzaming van gebouwen.

Wat betreft het sociale domein in Delft zet Pieter zich in voor initiatieven waarbij mensen van allerlei achtergronden elkaar ontmoeten. Pieter koestert gemeenschappelijke voorzieningen als buurt- en wijkcentra en zoekt contact met allerlei soorten initiatieven en organisaties, zoals wijk- en buurtverenigingen, buurttuinen en kinderboerderijen, moskeebesturen en sport- en studentenverenigingen.

Dit alles onder het motto: “Verbinden – voor samenleven in een krachtig Delft”

Mobiel: +31 6 10 57 69 29

Meer van Pieter Stienstra