Steun ons en help Nederland vooruit

Martina Huijsmans

Ruimtelijke ordening en projecten (incl. Spoorzone)

45 jaar

Als beleidsadviseur en projectmanager in de ruimtelijke ordening en bestuurskunde heb ik zowel bij de gemeentelijke als rijksoverheid gewerkt. Mijn focus ligt daarbij op de fysieke stad, op ruimtelijke ontwikkeling en openbare ruimte. Steden worden belangrijker voor de economie en steeds meer mensen trekken naar steden. Daardoor wordt de leefbaarheid van de stad een belangrijke opgave voor de stad en zeker ook voor een groeiende stad als Delft.

Delft, leefbare stad is voor mij als raadslid een belangrijk thema. Wat maakt Delft een prettige stad om te wonen? Voor mij gaat het dan om een aantrekkelijke binnenstad, voldoende groen en ruimte, voldoende parkeergelegenheid en goede bereikbaarheid voor fiets, openbaar vervoer en auto, om goede woningen, scholen en sociale veiligheid. Delft is een aantrekkelijk stad waar volop kansen liggen. Met de Spoorzone heeft Delft een mooie troefkaart in handen om de komende jaren ruimte te bieden aan ontwikkelingen die de stad nog aantrekkelijker maken en de werkgelegenheid te vergroten. De aanwezigheid van de Technische Universiteit maakt Delft een interessante vestigingsplaats voor startups en innovatieve bedrijven en op termijn zal Delft daar de vruchten van plukken.

Door de financiële situatie waarin Delft verkeert, is de komende tijd weinig ruimte voor grote nieuwe plannen, het geld kan maar één keer uitgegeven worden. Ik vind het daarom belangrijk dat goed gekeken wordt naar hoe geld besteed wordt. Duidelijk is dat er niet overal geld voor is. Maar bezuinigen nu moet niet leiden tot hoge onderhoudskosten of minder investeringen later. Daarom vind ik het belangrijk om niet alleen naar de effecten op de korte termijn te kijken, maar om stil te staan bij kansen en mogelijkheden op de langere termijn. Of het nu gaat om investeringen in jeugd en onderwijs, de Spoorzone, de bereikbaarheid of de openbare ruimte. Daar zal ik als raadslid steeds bewust een afweging maken.

Mobiel: +31 6 48 95 01 72

Meer van Martina Huijsmans