Steun ons en help Nederland vooruit

Christine Bel

Lijsttrekker | Fractievoorzitter | Financiën, werk & inkomen, armoedebeleid en emancipatie

45 jaar

In mijn dagelijkse werk als zelfstandig ICT interim- en projectmanager heb ik als doel mijn ervaring uit het bedrijfsleven in te zetten voor een efficiëntere resultaatgerichte overheid.

Ik ben daarnaast actief geworden voor D66, omdat ik vind dat iedereen de kans moet krijgen het beste uit zichzelf te halen. De politiek is er niet om paden voor mensen uit te stippelen, maar om mensen te ondersteunen bij het volgen van hun eigen weg. Velen kunnen dat grotendeels op eigen kracht, anderen hebben hier meer ondersteuning bij nodig. De sociaal liberale visie dus. De politiek is er ook niet om de belangen van een specifieke bevolkingsgroep te behartigen noch voor het promoten van een enkele levenswijze of -visie. De politiek is er voor iedereen.

Het zijn financieel lastige tijden, zeker voor Delft. Extra aandacht voor solide overheidsfinanciën is nodig. Waar geven we geld aan uit? Waarover gaat de overheid en wat kunnen we beter over laten aan ondernemers, andere organisaties of de burgers zelf? Levert wat de gemeente doet ook echt toegevoegde waarde op voor Delft en de Delftenaren? Als gemeenteraadslid voel ik me verantwoordelijk om bij het maken van keuzes steeds de juiste afwegingen te maken: wat betekent dit voor de stad, voor kwetsbare groepen en voor de toekomst van Delft?

Als portefeuillehouder ‘Financiën, werk en inkomen en armoedebeleid’ zal ik mij in het bijzonder sterk maken voor:

  • Effectief en efficiënt mensen met een uitkering aan het werk helpen
  • Maatwerk en menselijke maat bij de uitvoering van de participatiewet
  • Effectieve schuldhulpverlening
  • Stimuleren en koesteren van (vrijwilligers-)initiatieven uit de stad
  • Sturen op basis van meetbare resultaten
  • Solide gemeentefinanciën
  • Privacy

Mobiel: +31 6 43 16 48 11

Meer van Christine Bel