Steun ons en help Nederland vooruit

Klimaatlezingen 2021

Update: de laatste lezing is verplaatst naar 26 mei om 20:00u via livestream.

Van 20 januari t/m 10 maart zullen wekelijks onze klimaatlezingen plaatsvinden en via een live stream te volgen zijn. Hieronder vind je het actuele programma. Door op een specifieke datum en aankondiging te klikken wordt je verwezen naar een pagina met een synopsis van de voordracht en informatie over de spreker. Op deze pagina tref je tevens de link voor het volgen van de de online lezing.

 

Programma

Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen en wordt telkens bijgewerkt zodra er additionele informatie beschikbaar komt.

Klimaatlezingen D66 in de aanloop naar de verkiezingen van 17 maart.

Met het coalitieakkoord van 2017 wist D66 het klimaatbeleid voor de Nederlandse politiek te agenderen en het stellen van klimaatdoelen tot kabinetsbeleid te maken. Doordat van meet af aan werd ingezet op participatie vanuit de samenleving kwam een sectorbreed overleg tot stand om het beleid af te stemmen en de maatregelen te implementeren.

Hoewel de klimaatdoelstellingen voor deze regeringsperiode niet werden gehaald, is het klimaat tot een integraal onderdeel geworden van het programma van de meeste partijen en is het de inzet van D66 om in de komende regeringsperiode door te pakken en te komen tot een ambitieus tijdpad met bijbehorende emissie-eisen en andere maatregelen waarmee daadwerkelijk een verschil kan worden gemaakt.

In het licht van recente rapporten van onder anderen het IPCC en de Deltacommissaris en de geconstateerde versnelling in de opwarming van de aarde, organiseert de Delftse Werkgroep Klimaat in samenwerking met de Themawerkgroep Duurzaamheid en de werkgroep Energie en Klimaat een reeks lezingen om klimaatwetenschappers en andere specialisten in de aanloop naar de verkiezingen van maart het woord te geven.

Met deze lezingen worden de laatste inzichten in klimaatverandering ontsloten en wordt onze leden en belangstellenden een inzicht geboden in de stand van zaken wat betreft onderzoek op het gebied van klimaatverandering, alsook van de ontwikkeling van nieuwe innovatieve technieken om verdere opwarming tegen te gaan.

Klimaatadaptatie, watermanagement, de energie- en mobiliteitstransitie zullen aandacht krijgen, naast vraagstukken met betrekking tot de financiering van de energietransitie, klimaatleiderschap en -diplomatie alsook de wijze waarop draagvlak kan worden gecreëerd voor de te nemen maatregelen. Daarbij zal worden bezien hoe we lering kunnen trekken uit de coronacrisis en constateren dat het denken over klimaat inmiddels tot een integraal onderdeel begint te worden van een nieuwe werkelijkheid waarin wij leven.
De lezingen zullen tot en met woensdag 10 maart wekelijks op woensdag plaatsvinden en via een live stream zijn te volgen. Na een introductie van drie kwartier tot een uur is er gelegenheid voor vragen en een discussie.

Organisatie
Deze lezingenreeks wordt georganiseerd in opdracht van het bestuur van D66 Delft door de Werkgroep Klimaatmitigatie & Adaptatie ism de Thema-Afdeling Duurzaam.
Concept, samenstelling en presentatie: Thomas Peutz en Marcel Beukeboom
Marketing en communicatie: Marleen Spiekman, Pepijn Wesselman, Remko Zuidema, Jan Engels, Floriske Deutman
Productie en techniek: Frank Mols, Roel Mehlkopf, Desiree Dijkstra, Robin Tulp

Laatst gewijzigd op 10 mei 2021