Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Klimaatlezing: ‘Wat te doen aan Klimaatverandering; De rol van de Energietransitie’ door Kornelis Blok

Woensdag, 3 november 2021 in Delft

Op 3 november om 20:00 uur (inloop 19:30) is er weer een nieuwe klimaatlezing. Lokatie: D66 Huis en via live stream. Tijdens die lezing zal Kornelis Blok meer vertellen over: ‘Wat te doen aan Klimaatverandering; De rol van de Energietransitie’.

Voor de link naar de live stream, klik hier.

Wat te doen aan klimaatverandering: de rol van de energietransitie

Om de wereldwijde CO2-uitstoot snel te reduceren is een drastische reorganisatie van ons energiesysteem noodzakelijk. In zijn D66 Klimaatlezing zal hoogleraar Energieysteemanalyse Kornelis Blok ingaan op vragen die de energietransitie oproept, zoals: Wat zijn de belangrijkste opties? In sommige sectoren ligt een belangrijke oplossing in elektrificatie, maar hoe moet het bijv. met de zware industrie? En met luchtvaart en goederentransport? Hoe realiseren we een betrouwbare elektriciteitsvoorziening op basis van duurzame bronnen met een fluctuerend aanbod? Welke rol speelt opslag van energie? Wat wordt de rol van nieuwe energiedragers, zoals waterstof? En, misschien wel de belangrijkste vraag: gaat het lukken om deze transitie in minder dan een halve eeuw te realiseren?

 

Over de spreker

Kornelis Blok is hoogleraar Energiesysteemanalyse aan de Technische Universiteit Delft en tevens voorzitter van het Delft Energy Initiative, het samenwerkingsverband van de ca. 1000 energie-onderzoekers aan de TU. Voorheen was hij oprichter en directeur van Ecofys (nu onderdeel van Guidehouse), het adviesbureau dat een leidende rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van het internationale energie- en klimaatbeleid. In zijn wetenschappelijke werk richt hij zich vooral op de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening. Een belangrijk speerpunt hierbij is de rol van de energiegebruiker. Hij heeft meer dan 300 publicaties op zijn naam staan, waarvan meer dan 100 in peer-reviewed tijdschriften en was een van de lead authors van het 6de Assessment Report van het IPCC.

 

Dit is de tiende D66 Klimaatlezing georganiseerd door de Deltse Werkgroep Klimaatmitigatie & Adaptatie ism de Thema Afdeling Duurzaam. Na de voordracht zal Thomas Peutz de discussie met Kornelis aangaan en is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

 

 

3 november

20:00 uur (inloop 19:30)

D66 Huis, Oude Delft 102, Delft en online via live stream