Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Klimaatlezing: Uitdagingen en kansen voor Nederlands landschap in het Antropoceen door Bob Ursem

Woensdag, 15 december 2021 in Delft

Let op: deze lezing is verplaatst van 24 november naar 15 december. Op 15 december om 20:00 uur (inloop 19:30) is er weer een nieuwe klimaatlezing. Lokatie: D66 Huis en via live stream. Tijdens die lezing zal Bob Ursem meer vertellen over: ‘Uitdagingen en kansen voor Nederlands landschap in het Antropoceen’.

De link naar de live stream vind je hier.

Uitdagingen en kansen voor Nederlands landschap in het Antropoceen

We staan voor grote vraagstukken aangaande de stikstofproblematiek en een noodzakelijke transitie in onze huidige landbouw. Ook op andere domeinen, zoals het milieu, de biodiversiteit, het klimaat, het energievraagstuk en onze technologische grondstoffen worden wij uitgedaagd om ons anders te gaan verhouden om onze toekomst te kunnen borgen. Het vraagstuk van klimaat is niet meer gericht op het voorkomen van klimaatverandering, maar om de impact zo veel mogelijk te beperken. Wat betekent het voor de landbouw als we genoodzaakt zijn impact neutraal te worden? En wat gaan we doen met het landbouwareaal dat beschikbaar komt als we onze veestapel gaan inkrimpen? Hoe kunnen we een en ander zo inrichten dat niet alleen het stikstofprobleem wordt aangepakt, maar dat de beschikbaar komende gronden een bijdrage gaan leven aan de klimaatsopgave? En hoe gaat dat samen met het bevorderen van biodiversiteit?

Bob Ursem zal ons over deze vragen onderhouden en voorstellen doen voor een duurzame inzet van onze landbouwgronden die recht doet aan het landschappelijk schoon en de veranderende behoeften van onze samenleving. Na afloop van de lezing is er gelegenheid voor vragen en discussie.

Over de spreker

Bob Ursem, bioloog (tropisch ecoloog en botanicus), anorganisch chemicus en promovendus in ultra fijn stof en fijn stof (fysica), 64 jaar, tot mei 2021 wetenschappelijk directeur Botanische Tuin TU Delft en thans universitair docent en wetenschappelijk adviseur TU Delft in het Eco-Campus project en de Botanische Tuin TU Delft en is daarnaast entrepreneur in aantal ondernemingen.

Bob heeft mede een aantal nieuwe studierichtingen opgezet, o.a. Universiteit Utrecht de BSc en MSc studie Bio Geïnspireerde Innovatie; TU Delft Urban Ecology en Urban Forestry, en is gastdocent op Trinity College Dublin, Ierland.

Bob is lid van de wetenschappelijke raad NL Greenlabel, heeft 8 boeken en 33 wetenschappelijke publicaties geschreven. Verder heeft hij 22 onafhankelijke wereldwijde patenten gevestigd, 9 internationale prijzen gewonnen en staat hij met twee vindingen, LED in de plantenteelt en ultra fijn stof en fijn stof reductie, in de annalen van de TU Delft.

15 december

20:00 uur (inloop 19:30)

D66 Huis, Oude Delft 102, Delft en online via live stream