Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Klimaatlezing: Stedelijke ontwikkeling: tussen transformatie en transitie door Ellen van Bueren

Woensdag, 1 december 2021 in Delft

Op 1 december om 20:00 uur (inloop 19:30) is er weer een nieuwe klimaatlezing. Lokatie: D66 Huis en via live stream. Tijdens die lezing zal Ellen van Bueren meer vertellen over: ‘Stedelijke ontwikkeling: tussen transformatie en transitie’.

De link naar de live vind je hier.

Klimaatlezing Stedelijke ontwikkeling: tussen transformatie en transitie’

Klimaatverandering heeft grote invloed op onze steden. Extreme weersomstandigheden – wind, regen, hitte – en zeespiegelstijging leidt tot een samenkomst van effecten met mogelijk grote impact op de stad en het functioneren van de stad. Om onze steden aan dit veranderende klimaat aan te passen zijn grote investeringen vereist op niveau van gebouwen, gebieden en infrastructuren. Denk aan dijkverhogingen, extra waterberging en het vergroenen van onze steden. Ook staan er enorme investeringen op stapel ten behoeve van de transities op gebied van energie, mobiliteit, en digitalisering, met een verschuiving van eindige en fossiele bronnen naar hernieuwbare en herbruikbare bronnen met circulaire economie als het ordenende principe. Temidden van al deze grote veranderingen werken publieke en private organisaties onafgelaten aan het realiseren van plannen die prangende vraagstukken van vandaag aanpakken, zoals op het gebied van wonen en bereikbaarheid; plannen die vaak al een lange voorgeschiedenis hebben en zich lastig laten aanpassen aan recente inzichten. In deze lezing wordt ingegaan op de grote transities in relatie tot de huidige stedelijke transformaties. Voor welke opgaven staan we en hoe verhouden deze opgaven zich tot elkaar? Voor welke keuzen zien bestuurders zich gesteld? Wat zijn mogelijke oplossingen en strategieën om bij te dragen aan korte- én langetermijndoelstellingen?

Over de spreker
Ellen van Bueren is hoogleraar management van stedelijke ontwikkeling aan de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft. Opgeleid als bestuurskundige werkt zij al lange tijd aan governance- en managementvraagstukken van duurzame stedelijke ontwikkeling. Zij doet onderzoek naar de ontwikkeling en implementatie van strategieën en instrumenten in co-creatie, met daarbij aandacht voor hoe instituties en spelregels gedrag van actoren beïnvloeden. Transdisciplinaire samenwerking en actie-gericht onderzoek staan centraal in haar onderzoek en onderwijs: vraagstukken zijn complex en dynamisch en kunnen alleen in interactie met betrokkenen uit de praktijk worden bekend, begrepen en opgepakt. Zij is actief in diverse transdisciplinaire samenwerkingen, waaronder het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions AMS en het Leiden-Delft-Erasmus Centre for Sustainability, is bestuurslid bij de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling en de Master City Developer, een opleiding voor professionals in van de Erasmus Universiteit en TU Delft, lid van de raad van toezicht bij Cirkelstad en lid van de SER-reflectiecommissie Circulaire Economie. Zij is momenteel betrokken bij onderzoek naar circulaire gebiedsontwikkeling, naar klimaatadaptatie van gebouwen en gebieden in de Hollandse delta en in Caribisch Nederland, en naar urban resilience en urban renature in de EU en Latijns-Amerika.

1 december

20:00 uur (inloop 19:30)

D66 Huis, Oude Delft 102, Delft en online via live stream