Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Meteosofie door René ten Bos- D66 Delft klimaatlezing #8

Woensdag 26 mei 2021 om 20:00u via online livestream

Deze klimaatlezing op woensdag 26 mei spreekt René ten Bos (Professor en filosoof, Auteur Dwalen door het Antropoceen) over Meteosofie.

Let op: deze sessie is verplaatst naar woensdag 26 mei 2021 om 20:00u

Livestream: Klik hier voor de online livestream

(De livestream werkt vanaf woensdag 26 mei 2021 om 20:00u)

Al in de oudheid hield het weer de mensen bezig. Dat gold niet alleen voor intellectuelen, maar ook voor die mensen die we nu leken noemen: jagers, boeren, vissers, soldaten, staatslieden en nog heel wat ander volk. Men wist dat weer het verschil kon maken tussen eten en niet eten, tussen rust en onrust, tussen vrede en oorlog of tussen gezond zijn en ziek zijn. Het zou hooghartig zijn je neus op te halen voor het weer.

Tegelijkertijd was het weer ook altijd een onderwerp dat enorm veel scepsis opriep. Menigeen vond dat het getuigde van veel te veel pretenties als iemand beweerde het weer te begrijpen of te kunnen voorspellen. Mensen die gedoemd waren op de grond te leven, zo redeneerden sommige critici, konden nu eenmaal niet veel weten van wat er in de lucht gebeurde. Hen paste derhalve bescheidenheid. De lucht was voor de Grieken en de Romeinen de plek waar het weer ‘gebeurde’, maar ze was ook hoog en ver weg en buiten bereik van de menselijke zintuigen, een plek voor de goden waar mensen weg moesten blijven.

Die dubbele houding – enerzijds fascinatie en speculatie, anderzijds achterdocht en scepsis – is een thema dat de meteorologie en later de klimatologie steeds heeft achtervolgd. Ook al weten we tegenwoordig veel meer dan de oude Grieken en Romeinen, de kennis over weersverschijnselen en ook over het klimaat is nog steeds een twistappel. Het gaat kennelijk om gebeurtenissen of processen die zich niet zomaar laten vangen of begrijpen waardoor meningsverschil, onenigheid en gebekvecht altijd op de loer liggen. Iedereen die zich ook tegenwoordig nog beroept op kennis van weer en het klimaat, heeft te maken met bepaalde onzekerheden die de overtuigingskracht van alles wat gezegd wordt ondermijnen.

Over de spreker
René ten Bos is filosoof en hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en tevens docent bij diverse instellingen waaronder TIAS Nimbas, de NSOB en de Academie van Groningen, alsook honorary Professor aan St Andrews University in Schotland. Hij publiceerde een twintigtal boeken waaronder ‘Water, een Geofisische Geschiedenis’ en ‘Dwalen in het Antropoceen’. Zijn werk kenmerkt zich door zware thema’s die hij met humor en blijmoedigheid benadert. Hij schreef over de verhouding tussen mens en dier, over de ecologische catastrofe die de mensheid heet, over de ondoorzichtige transparantie van water, maar ook over bureaucratie, strategisch denken en de coronastorm. Zijn benoeming als ‘Denker des Vaderlands’ in 2017 zag hij als de bekroning voor het werk van een wetenschapsfilosoof die in staat is zijn inzichten te vertalen voor een breed publiek, en vooral voor jongeren onder wie hij de angst bespeurt voor een onleefbare toekomst en de vernietiging van de aarde.

26 mei

20:00u

Online livestream