Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Waarom we op het IPCC vertrouwen, en wat het zegt over systeemtransities door Heleen de Coninck- D66 Delft klimaatlezing #6

Woensdag 24 februari 2021 om 19:00u via online livestream

Deze klimaatlezing op woensdag 24 februari spreekt Heleen de Coninck (Hoogleraar socio-technische innovatie en klimaatverandering, TU Eindhoven en universitair hoofddocent klimaatbeleid, Radboud Universiteit) over: Waarom we op het IPCC vertrouwen, en wat het zegt over systeemtransities.

Update: ivm de avondklok zal deze lezingen om 19u beginnen. Houd de website in de gaten voor eventuele aanvullende updates.

Livestream: Klik hier voor de online livestream

(De livestream werkt vanaf woensdag 24 februari 2021 om 19:00u)

Internationaal klimaatbeleid wordt afgesproken in de UNFCCC, en de wetenschap wordt, zonder beleidsvoorschrijvende uitspraken te doen, in IPCC-rapporten samengevat. Maar hoe werkt dat IPCC? Waarom vertrouwen zo veel instituties – van de UNFCCC tot de Nederlandse regering tot Greta Thunberg – op IPCC-rapporten? In deze lezing wordt de werkwijze van het IPCC toegelicht.

Daarnaast wordt de inhoud van laatste brede rapport van het IPCC besproken: het tussentijdse rapport over opwarming van 1.5C (2018). De context van het Parijsakkoord, de conclusie dat er duidelijke voordelen zitten aan het beperken van de opwarming tot 1.5C, en de noodzaak van het versnellen van systeemtransties, in energie, landbouw, steden, infrastructuur en industrie. De lezing eindigt met de laatste inzichten over wat er nodig is om mondiaal die systeemtransities te versterken.

Over de spreker
Heleen de Coninck is hoogleraar socio-technische innovatie en klimaatverandering aan de TU Eindhoven en universitair hoofddocent klimaatbeleid aan de Radboud Universiteit. Ze werkt sinds 20 jaar aan klimaatvraagstukken, eerst als atmosferisch scheikundige, later als beleidsonderzoeker bij het Energieonderzoek Centrum Nederland en sinds 2012 bij de universiteit. Ze was auteur van diverse IPCC rapporten, waaronder hoofdauteur van het rapport over opwarming van 1.5C uit 2018. Momenteel richt haar onderzoek zich op klimaatneutraliteit in de basisindustrie, het verslennen van systeemtransities voor het halen van de 1.5C-limiet, en de rol van technologie en innovatie in de internationale klimaatonderhandelingen.

24 februari

19:00u

Online livestream