Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Klimaatverandering & de Coronacrisis: op weg naar het nieuwe normaal door Gerard van der Steenhoven- D66 Delft klimaatlezing #5

Woensdag 17 februari 2021 om 19:00u via online livestream

Deze klimaatlezing op woensdag 17 februari spreekt Gerard van der Steenhoven (KNMI & Universiteit Twente) over Klimaatverandering en de Coronacrisis: op weg naar het nieuwe normaal.

Update: ivm de avondklok zal deze lezingen om 19u beginnen. Houd de website in de gaten voor eventuele aanvullende updates.

Livestream: Klik hier voor de online livestream

(De livestream werkt vanaf woensdag 17 februari 2021 om 19:00u)

De coronacrisis heeft de samenleving geconfronteerd met het belang van kennis die nodig is om de crisis weer te boven te komen. Hetzelfde geldt voor die andere – mogelijk nog grotere – mondiale crisis: klimaatverandering. Het klimaat verandert en we merken dat in toenemende mate in ons dagelijks leven: hitte records, droogtes, zachte winters etc. Ook in Nederland kunnen we hier niet omheen. Nieuwe meetgegevens laten een overgang zien naar nieuwe normaal ten gevolge van klimaatverandering. Aan de hand van nieuwe IPCC rapporten zal geschetst worden hoe het klimaat zich verder zal ontwikkelen. Een zeer tastbaar voorbeeld daarvan is het vaker voorkomen van weerextremen. Hoe kunnen we schade en leed voorkomen die het gevolg zijn van dergelijke extremen? Enerzijds zal er gewerkt moeten worden aan een verbetering van de weersverwachting. Door eerder en nauwkeuriger te waarschuwen kan overlast voorkomen worden. Daarnaast zal de oorzaak van klimaatverandering – het versterkte broeikaseffect – aangepakt moeten worden. Dat kan bereikt worden met de nieuwe klimaatdoelen die zowel op nationaal als op Europees niveau zijn gesteld. De vraag die daarbij tenslotte zal worden besproken is in hoeverre klimaatmaatregelen en maatregelen ter bestrijding van een pandemie (als corona) elkaar kunnen beïnvloeden.

Over de spreker
Gerard van der Steenhoven (KNMI & Universiteit Twente) was na zijn promotie in de Natuurkunde aan de Vrije Universiteit (1987) als postdoc verbonden aan het MIT, Cambridge, Massachusetts. Vervolgens werd hij aangesteld bij het Nationaal Instituut voor Subatomaire Fysica (Nikhef) in Amsterdam. In de periode 2008 – 2014 was hij decaan van de Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Universiteit Twente en was aldaar oprichter van de Twente Graduate School. Momenteel is hij hoofddirecteur van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) en als deeltijd hoogleraar Meteorological and Climatological Disaster Risk Reduction verbonden aan de Universiteit van Twente. Als bestuurder is hij o.a. actief als voorzitter van de EUMETSAT council, lid van de Raad van Advies van NWO en van de Raad van Advies van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ ). In het verleden was hij onder meer voorzitter van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (2007 – 2013), en oprichter en eerste voorzitter van het Netwerk van Rijkskennisinstellingen (2014-2019). Ook heeft hij deel uitgemaakt van een aantal visitatie- en auditcommissie die wetenschap en onderwijs aan kennisinstellingen hebben geëvalueerd.

17 februari

19:00u

Online livestream