Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

De uitdagingen op weg naar een duurzame luchtvaart door Henri Werij- D66 Delft klimaatlezing #3

Woensdag 3 februari 2021 om 19:00u via online livestream (let op: aangepaste aanvangstijd ivm avondklok)

Deze klimaatlezing op woensdag 3 februari spreekt Henri Werij (TU Delft, Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek) over De uitdagingen op weg naar een duurzame luchtvaart.

Update: ivm de avondklok zal deze lezingen om 19u beginnen. Houd de website in de gaten voor eventuele aanvullende updates.

Livestream: Klik hier voor de online livestream

(De livestream werkt vanaf woensdag 3 februari 2021 om 19:00u)

Het bewustzijn dat de luchtvaart een bijdrage levert aan klimaatverandering en luchtkwaliteit is inmiddels breed bekend. Rekening houdend met CO2 én niet-CO2 effecten bedraagt de bijdrage aan opwarming van de aarde momenteel circa 5 procent en net als andere sectoren zal de luchtvaart de noodzakelijke (snelle) omslag moeten maken op weg naar een duurzamere wereld. Veelal zien we dat er oplossingen worden voorgedragen die de toets van de realiseerbaarheid niet kunnen doorstaan. Anders dan in andere sectoren spelen gewicht en volume van de energiedrager aan boord namelijk een dominante rol.
In deze lezing zal worden gekeken naar de diverse aspecten die een rol spelen om te komen tot een werkelijk duurzame luchtvaart, waarbij een multidisciplinaire holistische aanpak vereist is. Hoe dan ook is er geen sprake van één “silver bullet”. Waar elektrische vliegtuigen haalbaar lijken voor relatief korte afstanden en beperkte aantallen inzittenden, moeten we voor de afstanden/passagiersaantallen waar momenteel het merendeel van de fossiele brandstof wordt gebruikt, uitwijken naar andere alternatieven. Hierbij komt prominent de vraag naar voren welke brandstoffen dan de beste optie zijn en wat dit betekent voor (eventueel revolutionair nieuwe) vliegtuigontwerpen, met als voorbeeld de Flying-V.

Over de spreker
Henri Werij (TU Delft, Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek) behaalde zijn doctoraalexamen experimentele natuurkunde en zijn doctorstitel op gebied van atoomfysica en quantumoptica aan de Universiteit Leiden (beide cum laude). Na een verblijf als postdoc aan de Universiteit van Colorado in Boulder (JILA) en Amsterdam (UvA) trad hij in dienst bij TNO, om te gaan werken aan satellietinstrumenten die de aardatmosfeer wereldwijd in kaart brengen. Gedurende zijn tijd bij TNO was hij onder meer Director of Research en verantwoordelijk voor Space and Scientific Instrumentation. In juni 2017 werd hij hoogleraar en decaan aan de Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek aan de Technische Universiteit Delft, die met een wetenschappelijke staf met meer dan 100 hoogleraren, universitair docenten en hoofddocenten en met circa 2700 studenten een van de grootste en meest invloedrijke faculteiten van zijn soort in de wereld is. De faculteit richt zich met zijn multidisciplinaire onderzoek in sterke mate op het bewerkstelligen van een omslag naar een echt duurzame luchtvaart, waarbij het internationaal erkend hoogwaardige onderwijs aan zijn studenten een grote impact heeft op de sector. In dit kader passen deze activiteiten naadloos in de duurzaamheidsdoelstellingen die door de gehele TU Delft worden nagestreefd.
Henri Werij heeft deel uitgemaakt van diverse advies/bestuursorganen (o.m. wetenschappelijke raad van advies voor Advanced Research Center for NanoLithography en DIFFER, RvT Leidse Instrumentmakers School, bestuurslid SpaceNed) en is lid van de Duurzame Luchtvaart Tafel onder leiding van Ministerie I&W.

3 februari

19:00 uur (let op aangepaste aanvangstijd)

Online livestream