Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Klimaatbeleid en diplomatie door Marcel Beukeboom – D66 Delft klimaatlezing #2

Woensdag 27 januari 2021 om 19:00u via online livestream (let op: aangepaste aanvangstijd ivm avondklok)

Deze klimaatlezing op woensdag 27 januari spreekt Marcel Beukeboom (Nederlands Klimaatgezant, Kandidaat Tweede Kamer D66) over Klimaatbeleid en diplomatie.

Update: ivm de avondklok zal deze lezingen om 19u beginnen. Houd de website in de gaten voor eventuele aanvullende updates.

Livestream: Klik hier voor de online livestream

(De livestream werkt vanaf woensdag 27 januari 2021 om 19:00u)

Nederland behoort tot de groep meest kwetsbare landen voor de gevolgen van klimaatverandering. En Nederland is te klein om dit probleem in z’n eentje op te lossen. Het Nederlandse klimaatakkoord, de klimaatwet en het nationale adaptatieplan zijn de binnenlandse antwoorden op het probleem, en de nationale uitwerking van de afspraken van Parijs. Nederland heeft er echter alle belang bij dat andere landen zich ook aan de afspraken houden en tot meer klimaatambitie komen. Het heeft daartoe zijn klimaatdiplomatie geïntensiveerd. Marcel is een van de hoofdrolspelers in deze klimaatdiplomatieke campagne. Hij zal ons bijpraten over de actuele stand van zaken in de mondiale en Europese klimaatdiplomatie. Wat is het Nederlands beleid en zijn de Nederlandse prioriteiten? Hoe motiveer je andere landen tot meer klimaatactie? Hoe vorm je een effectieve internationale coalitie? En hoe belangrijk is walking the talk?
Als kandidaat Tweede Kamerlid zal hij ook ingaan op wat er volgens hem in Nederland moet gebeuren om hier invulling aan te geven.

Over de spreker
Klimaatgezant Marcel Beukeboom (Nederlands Klimaatgezant, Kandidaat Tweede Kamer D66) is hét gezicht van het Nederlands klimaatbeleid in binnen- en buitenland. Sinds 1016 vertegenwoordigt hij Nederland bij internationale bijeenkomsten zoals VN klimaatonderhandelingen, G20 vergaderingen en verschillende thematische coalities. In Nederland verbindt hij internationaal gemaakte afspraken aan nationale en lokale initiatieven. Zijn aandacht gaat hierbij in het bijzonder uit naar jongeren, de financiële sector en samenwerking in partnerschappen.
De stap van de diplomatie naar de nationale politiek is voor Marcel een logische: meer en meer ervaart hij dat de geloofwaardigheid van zijn internationale optreden samenhangt met de vorderingen die Nederland maakt in de vertaling van internationale afspraken naar nationaal beleid. Beter uit de corona-crisis komen kan alleen wanneer het herstel zich ook richt op de klimaatcrisis, het verlies aan biodiversiteit en groeiende ongelijkheid.

27 januari

19:00 uur (let op aangepaste aanvangstijd)

Online livestream