Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Het Grote IJs door Michiel van den Broeke – D66 Delft klimaatlezing #1

Woensdag 20 januari 2021 om 20:00u via online livestream

Voor de eerste lezing op woensdag 20 januari hebben we Prof. dr. M.R. (Michiel) van den Broeke (hoogleraar Polaire Meteorologie, Universiteit Utrecht) bereid gevonden om te spreken over Het Grote IJs.

Livestream: Klik hier voor de online livestream

(De livestream werkt vanaf woensdag 20 januari 2021 om 20:00u)

Alle gletsjers op Aarde bevatten voldoende ijs om wereldwijd de zeespiegel met tientallen meters te laten stijgen. Momenteel smelten overal ter wereld de gletsjers snel, waardoor de zeespiegel ook daadwerkelijk stijgt, met ongeveer drie cm per decade. Ook de grote ijskappen van Groenland en Antarctica, waarin het meeste ijs ligt opgeslagen en waarvan lang werd gedacht dat ze ‘too big to fail’ waren, dragen significant bij aan de huidige stijging van de zeespiegel. Deze veranderingen kunnen een grote rol gaan spelen in de leefomgeving van toekomstige generaties. In deze lezing gaan we in op prangende vragen die deze ontwikkelingen oproepen: wat voor invloed heeft de recente opwarming op het smelten van de ijskappen en de versnelling van de zeespiegelstijging? Hoe zal zich dit in de toekomst ontwikkelen, en biedt het klimaatakkoord van Parijs soelaas? Wat moeten we doen om de onzekerheden in onze voorspellingen van zeespiegelstijging te verkleinen?

Over de spreker
Michiel van den Broeke (Rotterdam, 1968) is sinds 2008 als hoogleraar Polaire Meteorologie verbonden aan de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoeksgroep maakt deel uit van het Instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek Utrecht (IMAU), departement Natuurkunde, en bestudeert de interactie tussen het klimaat en de grote ijskappen van Antarctica en Groenland. Michiel bracht meer dan een jaar van zijn leven door op of dichtbij het ijs van Groenland en Antarctica om metingen te doen. Door deze te combineren met gegevens van satellieten en klimaatmodellen ontstaat een compleet beeld van het huidige massaverlies van de ijskappen, en de zeespiegelstijging die dit tot gevolg heeft. Michiel treedt regelmatig op in de media en als spreker om op genuanceerde wijze de invloed van klimaatverandering op het ijs op aarde te duiden. Voor zijn onderzoekbijdragen ontving hij in 2015 de Louis Agassiz medaille van de European Geosciences Union en werd hij gekozen als lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Momenteel is Van den Broeke wetenschappelijk directeur van het IMAU, waar ongeveer 80 mensen werken aan de fundamentele studie van het klimaatsysteem.

 

 

20 januari

20:00u

Online livestream

Thema

Duurzaamheid

Klimaatverandering is en blijft een wereldwijde uitdaging die we moeten oplossen. Het raakt ons allemaal, bedreigt het welzijn en de welvaart van iedereen, en vraagt actie van elk van ons. D66 wil dat ook Delft hier actief aan werkt, omdat het moet én omdat het kan. In Delft is dankzij onze universiteit en kennisinstellingen veel kennis aanwezig. Er zijn volop toepasbare ideeën om de duurzaamheidsdoelstellingen van Delft te halen én anderen hiermee te helpen. D66 wil het energieverbruik terugdringen, de transitie naar duurzame energie maken en beter omgaan met grondstoffen door meer hergebruik. We dragen zo niet alleen bij aan een toekomstbestendige wereld en bedrijven die ook in de toekomst kunnen concurreren, maar zorgen ook voor een betere luchtkwaliteit en een lagere energierekening voor Delftenaren.

Lees meer