Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Algemene Afdelingsvergadering

Zaterdag, 15 december 2018 in Café de Ruif, Delft

Op zaterdag 15 december ben je om 14 uur welkom in de bovenzaal van Café de Ruif, voor een AAV nieuwe stijl.

AGENDA

14 uur

Inloop / uitleg

Ronde 1 (14u15-14u35)

Tafel 1: Begroting 2019 (Robin)

Tafel 2: Resultaten enquête en communicatie met leden (Desiree en Marleen)

Tafel 3: Fractie-interactie (Onderwerp: Economie, Financiën en Bestuur)

Ronde 2 (14u40-15u00)

Tafel 1: Vacature financiële commissie (kandidaat: Jan Nico de Hoop) & voorstel tot wijziging HR + addendum afdelingsreglement t.b.v. verkorten bestuurstermijn 3 naar 2 jaar (Carsten)

Tafel 2: Campagne voor de Provinciale Staten en Europese Verkiezingen (Robin en Hessel)

Tafel 3: Fractie-interactie (Onderwerp: Sociaal Domein)

Ronde 3 (15u05-15u25)

Tafel 1: Voortgang beleidsplan (Carsten)

Tafel 2: Terugkoppeling door evaluatiecommissie GR2018 (Hessel en Bas Werker)

Tafel 3: Fractie-interactie (Onderwerp: Ruimtelijke Ordening)

15u30

Plenaire afronding

1.  Opening

2.  Mededelingen

3.  Vaststellen agenda

4.  Vaststellen notulen vorige keer

5.  Vaststellen begroting 2019

6.  Schriftelijke stemming verkiezing financiële commissie

7.  Stemming HR-voorstel & toevoeging afdelingsreglement

8.  Uitslag vacature financiële commissie

9.  Wvttk

10.Sluiting

16u00

Onze Europa-lezing. Ben jij daar ook bij? Het wordt superinteressant met o.a. Jessica van Eijs, Tweede Kamerlid, die met ons in gesprek gaat over innovatie in Europa.

15 december

14:00 uur

Café de Ruif
Kerkstraat 22-24
2611 GX Delft