Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 21 september 2021

Concept verkiezingsprogramma D66 Delft gepresenteerd: “Delft stad van iedereen”

Op 16 maart 2022 stemmen Delftenaren voor de gemeenteraad, het hoogste orgaan van de gemeente Delft. D66 Delft presenteerde daarom deze dinsdag haar conceptverkiezingsprogramma “Delft stad van iedereen” vanuit het Vakwerkhuis. Lijsttrekker Vincent van Roon: “ Wij gaan samen met Delftenaren verder bouwen aan een groene stad met betaalbare woningen!”

Een goede start

De coronacrisis heeft als een contractvloeistof bestaande verschillen groter en zichtbaarder gemaakt. Lijsttrekker Vincent van Roon: “De plek waar je woont of je wieg heeft gestaan, mag nooit bepalen wat je van het leven kunt maken. Dat is volstrekt onaanvaardbaar, want elk kind moet zijn talenten kunnen ontplooien.” De partij zet daarom onderwijs op 1. De partij pleit voor een rijke schooldag waar, naast rekenen en taal ook ruimte is voor sport en cultuur, juist op scholen waar het minder gaat. We investeren in duurzame schoolgebouwen met frisse lucht.

Een stad die werkt voor iedereen

Delft met haar techpositie is als geen andere stad in Nederland in staat een vooraanstaande rol te spelen in de strijd voor een beter klimaat. Het werk van bedrijven, onderwijs en onderzoekscentra maakt dat Delft en wat hier gebeurt van belang is voor iedereen. De uitvoering van de innovatieve plannen kan niet zonder vakmensen zoals installateurs en laboranten. We versterken het vmbo en mbo voor voldoende opgeleid personeel in technische beroepen. We gaan de schaarse ruimte in de stad langs de Schie beter benutten met voor vierkante meters voor woningen èn bedrijven voor de kennisintensieve en innovatieve maakindustrie.

Groene leefstad

Delft is onze stad, ons thuis. Voor een leefbare stad bouwen we 15.000 huizen tot 2040. We gaan verdichten, vergroenen en de natuur verwerken in hoogbouw met groene daken en gevels. Met de extra middeldure huur- en koopwoningen verbeteren we de doorstroming en stemmen we woningen beter afstemmen op de vraag. 

D66 wil de straat weer een plek voor de mensen maken en geven ruimte voor ontmoeten, spelen en sporten in de schone lucht. Straten waar je veilig lopend en fietsend door heen kunt omdat we de maximumsnelheid verlagen en ruimte creëren voor veilige routes zodat kinderen zelfstandig naar school kunnen.

Met visie en pragmatiek

Met het programma voor iedereen in de stad legt D66 een visie neer waar ook toekomstige generaties Delftenaren profijt van zullen hebben. Juist voor hen richten we ons op klimaat, gelijke kansen en voldoende woningen in een leefbare stad.

We blijven weg bij de politiek met dagelijkse paniekaanvallen waar scoringsdrang belangrijker is dan doordachte plannen voor de lange termijn. We kiezen voor een pragmatische benadering en de vraag wat nodig is vanuit realisme op huidige de financiële inperking van Delft door het rijk. D66 is de partij die gemeenten meer financiële ruimte wil geven om al die taken waarvoor ze als eerste overheid aan de lat staan, goed te kunnen uitvoeren. Want met een goed gemeentelijk bestuur waar je op kunt rekenen, voel je je veilig, gehoord en thuis in de stad.

Programma van de leden van D66 Delft

Vanaf januari 2021 zijn Melanie Oderwald, Brendan Analikwu, Minke van Velzen, Harsha Dijk, Jelger Groeneveld, Han de Groot, Dianne Jacobs en Boris van Overbeeke aan de slag geweest om met D66 leden en Delftenaren een verkiezingsprogramma te schrijven. Deze verkiezingsprogrammacommissie heeft tientallen lobbybrieven, diverse digitale ledenbijeenkomsten, een inputavond voor Delftenaren en vele (online) gesprekken met organisaties in de stad gebruikt om dit concept programma samen te stellen. 

Als lid van D66 Delft is het mogelijk om het conceptverkiezingsprogramma te veranderen. Dat kan door een amendement in te dienen. Via een amendement kan je tekst in het verkiezingsprogramma toevoegen, wijzigen en/of verwijderen. Amendementen indienen kan tot zondag 10 oktober, 23.59 uur. Indienen van amendementen kan door het formulier hieronder,  ingevuld, te mailen naar bestuur@d66delft.nl Uiteindelijk stellen we het verkiezingsprogramma vast op de Algemene Afdelingsvergadering op 10 november.

Concept verkiezingsprogramma

Concept verkiezingsprogramma met regelnummers (voor amendementen)

Formulier om de amendementen in te dienen  (tip: download en open in excel)