Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 3 april 2021

D66: Delft moet weer zelf aan het roer maar niet blind bezuinigen op DOK!

Delft krijgt zoals zoveel gemeenten te weinig geld vanuit het Rijk voor alle extra taken. Dat zet de lokale democratie onder druk: er is onvoldoende financiële ruimte om te kunnen sturen op de lokale voorzieningen die we in Delft belangrijk vinden. Dat moet anders: D66 Delft zal zich hard maken om meer geld voor het gemeentefonds bij het nieuwe kabinet te bepleiten.

In de tussentijd sluit Delft door middel van een herstelplan de begroting, zodat we zélf besluiten kunnen blijven nemen en niet meer onder preventief toezicht staan van de Provincie. Daarvoor waren bezuinigingen nodig, bezuinigingen die de stad raken. Ook aan DOK is een aanvullende bezuiniging gevraagd. D66 wil echter niet blind bezuinigen op DOK. DOK heeft naast de bibliotheekfunctie een belangrijke rol in cultuur- en taaleducatie. Een belangrijke taak waar wat D66 betreft niet in gesneden moet worden. D66 wil daarom eerst zien hoeveel andere bezuinigingen mogelijk zijn en of deze ook weer teruggedraaid zouden kunnen worden in betere tijden. Pas dan wil D66 besluiten over het definitieve bedrag van de bezuiniging. De motie die D66 daartoe indiende werd unaniem aangenomen.