Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 maart 2021

Ophalen van grofvuil in Delft blijft gratis

Afgelopen donderdag besloot de gemeenteraad van Delft unaniem, dat het ophalen van grofvuil in Delft toch gratis blijft.

Omdat het ophalen en verwerken van afval steeds duurder wordt, stelde het college aanvankelijk voor om te bezuinigen op het ophalen van grofvuil en een vergoeding voor deze service te vragen.

D66 Delft vindt het principe ‘de vervuiler betaalt’ op zich goed, maar het voorgestelde tarief van €25 per keer veel te hoog. Bovendien zouden deze kosten onevenredig terecht komen bij een specifieke groep Delftenaren: mensen zonder auto, veelal met een lager inkomen, die hun grofvuil niet zelf naar de afvalstraat kunnen brengen. Deze hoge kosten voor het ophalen van grofvuil zouden daarnaast leiden tot meer illegale dumpingen en verrommeling van de stad. Er kwamen dan ook terecht bezwaren uit de stad tegen dit voorstel.

D66 zocht, samen met andere partijen, naar een oplossing, die de lasten eerlijker verdeelt, illegale dumpingen voorkomt en zorgt voor dekking van de gemaakte kosten. De simpelste oplossing hiervoor is om het grofvuil gratis te blijven ophalen en de kosten te verrekenen in de afvalstoffenheffing, die hiermee zo’n €8 per jaar per huishouden hoger uit zal vallen. D66 wil de woonlasten graag binnen de perken houden, maar de lasten ook eerlijk verdelen.

D66 diende daarom samen met o.a. de ChristenUnie een amendement en een motie in om deze wijziging nog dit jaar door te voeren, waardoor het ophalen van grofvuil gratis blijft.