Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 26 november 2020

D66: ‘’Betrek álle weggebruikers bij parkeerplannen, dus ook kinderen!’’

D66 is grotendeels tevreden over de plannen om bewoners, ondernemers en verenigingen te betrekken bij de vervolgstappen van het parkeerplan. Raadslid Boris van Overbeeke: “ Goed dat het college Delftenaren vraagt naar hun beste invulling van de vrijgespeelde ruimte op straat. Maar betrek daar kinderen bij!”

Ruimte op straat

In juli stelde de gemeenteraad de parkeerplannen van wethouder Huijsmans vast. Met dat plan werd het voor bewoners veel aantrekkelijker om hun auto in de parkeergarage te zetten. Zo spelen we plekken op straat vrij en maken we ruimte voor een andere invulling. Van Overbeeke: “Dat plan was het beginpunt. Het liet ook nog veel open. Zoals welke straten we precies autoluw maken en wat we doen met de vrijgespeelde ruimte.”

In gesprek met bewoners

Het college presenteert nu de aanpak van het gesprek over de volgende stappen. Bewoners, ondernemers, belangenverenigingen worden allemaal in verschillende rondes betrokken. Van Overbeeke: “In juli riepen we het college op om in gesprek te blijven over de vervolgstappen. Goed dat het college dat nu waarmaakt.”

Betrek kinderen

Toch is er ook ruimte voor verbetering. Er is één groep die in de plannen nog niet voorkomt. Van Overbeeke: “Met mijn allereerste motie in de gemeenteraad riep ik het college op om kinderen en jongeren te laten meebeslissen over de stad.” Kinderen krijgen wel te maken met de gevolgen van besluiten over de straat. Kunnen zij spelen op straat en zelfstandig naar school? Zij moeten er dus ook over meepraten. Zo profiteert iedereen van deze belangrijke stap.