Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 november 2020

D66: meer openheid nodig over gebruik algoritmes door Delft

Algoritmes kunnen helpen om zo efficiënt toezicht te houden en beleid uit te voeren, maar we hebben in de gemeenteraad nauwelijks zicht op de wijze waarop de gemeente dat doet. Daarom heeft D66 schriftelijke vragen gesteld aan het college. D66 Delft commissielid Melanie Oderwald-Ruijsbroek: “De gemeente Delft moet open zijn over het gebruik van algoritmes.”

Toenemend gebruik
Net als veel andere gemeenten maakt Delft in toenemende mate gebruik van algoritmes: digitale formules die verbanden kunnen vinden in enorme datasets. Ze worden in Delft gebruikt bij de controle of mensen op het juiste adres geregistreerd staan, de vroegsignalering van mensen met schulden, de aanpak tegen verkamering en de ondermijningsaanpak. Maar het risico van discriminatie ligt op de loer, bijvoorbeeld als algoritmes helpen bepalen welke groepen mensen vaker gecontroleerd worden op crimineel gedrag of fraude. Onderzoeker Laura de Vries van de Van Mierlo Stichting: “Dit zijn urgente vragen waar politici zich over moeten ontfermen. Juist binnen gemeenteraden zou het debat over dit onderwerp flink aangezwengeld moeten worden. Daarom is het zo mooi dat hier raadsvragen over worden ingediend.”

Democratische controle
Er is weinig bekend over de inzet door gemeenten en daardoor hebben burgers en lokale politici hier vaak onvoldoende zicht op. Dit belemmert de controlerende taak van gemeenteraadsleden. Daarom wil D66 dat er meer openheid komt over de manier waarop algoritmes bij gemeenten in besluitvorming worden ingezet. Oderwald: “Algoritmes zijn onzichtbaar en ongrijpbaar, maar ze kunnen voor de levens van mensen wel zeer ingrijpend zijn. De gemeente Delft moet ze overwogen inzetten en er open over zijn. Anders is het niet controleerbaar en kan het de samenleving schaden.” Begin september heeft D66 schriftelijk vragen gesteld aan het college over algoritmes en hoe mensen behandeld worden door de gemeente. D66 kijkt uit naar de antwoorden.