Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 juli 2020

D66 wil mobiliteit verbeteren en openbare ruimte grondig aanpakken

Op 16 juni jl. is het concept Mobiliteitsplan Delft 2040 voorgelegd aan de Delftse gemeenteraad. Het was één van de langste debatten ooit over één onderwerp in de raadszaal. Voor D66 staat vast dat het Mobiliteitsplan Delft 2040 moet zorgen voor meer toegankelijkheid, leefbaarheid en duurzaamheid in de openbare ruimte.  ‘’Voor mensen die gezond en fit genoeg zijn, is het afstappen van de stoep geen probleem en een gewoonte. Echter voor slechtzienden en kinderen kan dit leiden tot verkeersgevaarlijke situaties. Daarnaast is het voor ouderen, met of zonder rolstoel of rollator, bijna niet te doen om langere afstanden af te leggen, en dat moet anders’’, aldus Sivan Maruf (D66).

Het concept Mobiliteitsplan Delft 2040 beschrijft zowel concrete maatregelen als een toekomstvisie dat een houvast biedt voor de toekomst. Delft is een fietsstad en D66 onderschrijft graag de noodzaak van goede fiets- en wandelroutes. Een aanvulling daarbij is volgens D66 een overgang van functioneel denken naar inrichting volgens de gebruiker. ‘’voor onder meer voetgangers is het fijn als zij verschillende routes naar hun eindbestemming kunnen nemen, waarbij de verschillende routes verschillend zijn van karakter. In de Woonmonitor 2020 is dit beschreven als type woonmilieu, waarbij er gekeken is naar verschillende typen woningen en functies zoals school, detailhandel of sport op gebouwniveau. ‘’Wat D66 betreft zijn die woonmilieus een goed uitgangspunt voor de vertaling naar de openbare ruimte. Denk daarbij aan type verlichting, type straatstenen en groen. Zowel voor fietsers als wandelaars kan dit stimulerend werken.’’ Aldus D66-raadslid Maruf.