Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 16 april 2020

Politiek in tijden van corona: Onderwijsagenda 2019-2022

De wereld past zich aan in deze moeilijke tijden, zo ook de Delftse politiek. De gemeente heeft maatregelen getroffen waardoor het gemeentebestuur anders moet opereren dan zij gewend is. Fractievergaderingen vinden plaats via videogesprekken en zelfs de vergaderingen van de gemeenteraad vinden niet fysiek maar digitaal plaats.

De wereld staat echter niet stil, dus ook de politiek niet. Deze coronatijd is geen komkommertijd. Juist nu is het zaak om scherp te zijn op de lopende zaken. Zo zorgen wij er als fractie van D66 voor dat we, als de coronamaatregelen versoepeld worden, nog steeds up-to-date zijn met onze portefeuilles. En we houden je graag op de hoogte! In dit stukje vertel ik meer over de stand van zaken omtrent de nieuwe onderwijsagenda in Delft.

In ons verkiezingsprogramma pleit D66 Delft voor ‘kansen voor iedereen’. Goed onderwijs vergroot de kansen van kinderen op een zelfredzaam en kwalitatief beter leven. Vanuit dat perspectief kijk ik naar deze strategische onderwijsagenda. Biedt deze agenda de Delftse jeugd een zo goed mogelijke start? Is het onderwijs van het gewenste hoge niveau? Op álle niveaus? Hoe helpen we leerlingen die het moeilijk hebben?

Gelukkig gaat het met het merendeel van de Delftse kinderen en jongeren goed op school. En dat willen we natuurlijk zo houden. Maar het is juist belangrijk om extra aandacht te hebben voor de dingen die minder goed gaan.

Zo zijn er steeds meer kinderen die met een taalachterstand aan het onderwijs beginnen. Dit verkleint hun kansen op een diploma, op een baan, op een gelukkig en zelfstandig leven. Momenteel wordt er aan een voorstel voor een taalschool gewerkt om dit probleem aan te pakken. Dat vind ik een goed initiatief. Uiteraard houd ik deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten.

Ik geloof dat een goede samenwerking tussen gemeente, scholen, jeugdzorg en de Delftse sportverenigingen bijdraagt aan een goede start en kansen biedt aan elk kind ongeacht afkomst en achtergrond.

Al met al ligt er een heldere strategische onderwijsagenda die mijns inziens bijdraagt aan een verdere verbetering van het Delftse onderwijs. Wordt ongetwijfeld vervolgd!