Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 december 2019

Een mooie toekomst voor Tanthof

De laatste tijd is er veel onrust ontstaan rondom ontwikkelingen in Tanthof. Als bewoner wil je graag weten welke ontwikkelingen er in je wijk spelen, goede informatie krijgen, weten wat keuzes voor de wijk betekenen én daarover meepraten. Dat vindt D66 vanzelfsprekend. Daarom geven we graag wat meer achtergrondinformatie en lichten we onze overwegingen toe. Ook dienden we een motie mede in: een mooie toekomst voor Tanthof en voor de scholen. De motie roept ertoe op om de bewoners van Tanthof te betrekken bij de gesprekken over de ontwikkelingen in Tanthof.

Ontwikkeling Tanthof

Woonwijken zijn – net als de hele samenleving – in ontwikkeling. Zo ook de Delftse wijk Tanthof. Waar vroeger veel gezinnen met kinderen woonden, wonen er in Tanthof nu veel minder kinderen en meer ouderen. Bewoners van Tanthof zijn trots op hun wijk en wonen er graag. Mensen die al jaren in Tanthof wonen – vroeger met hun gezin, nu als stel of alleen – willen er dan ook vaak als oudere blijven wonen. Deze nieuwe samenstelling van bewoners vraagt dus om andere voorzieningen. Er is bijvoorbeeld behoefte aan meer woningen voor deze ouderen.

Goed onderwijs in Tanthof

Tegelijkertijd kampen de scholen in Tanthof met een fors teruglopend aantal leerlingen. De drie schoolbesturen hebben nu nog ieder 2 scholen in Tanthof, maar met het huidige leerlingenaantal is er nog maar 1 school per stichting levensvatbaar. Tanthof moet dus terug van 6 basisscholen, naar 3 basisscholen. Dat zijn de feiten.

Gelukkig hebben de drie schoolbesturen besloten samen te werken om te zorgen voor behoud van goed én breed onderwijs in Tanthof. Daarbij worden scholen niet zomaar gesloten, maar zetten de scholen in op samenwerking in 1 breed inzetbaar en duurzaam gebouw .

Alléén in deze 3-in-1 vorm is het mogelijk om toekomstbestendig onderwijs te garanderen in Tanthof. Alleen dan kunnen de scholen voorzieningen delen, zoals bijvoorbeeld sportplekken, technieklokalen en kinderopvang. Maar ook gezamenlijk vakleerkrachten en een conciërge aanstellen, onderwijsondersteuning geven en lerarentekorten opvangen! Dat is goed voor de kinderen in Tanthof.

De drie scholen houden hun eigen identiteit en vorm van onderwijs, zodat de ouders in Tanthof de keuze houden om te kiezen voor de school die het beste bij hun kind past.

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid

Om de scholen bereikbaar te houden voor zowel kinderen uit Tanthof Oost als Tanthof West heeft een centrale locatie de voorkeur. De komende tijd zullen twee locaties worden getoetst op geschiktheid. Dat zijn de locatie in het Abtwoudse park (bij de parkeerlus van de tram) en de door bewoners aangedragen locatie: de plek waar nu de kinderboerderij staat.

Voor die laatste locatie geldt natuurlijk wel dat de kinderboerderij een mooie geschikte nieuwe locatie in Tanthof moet krijgen! De keuze ligt nog niet vast: het kan zelfs zo zijn dat geen van beide locaties geschikt blijkt. Het onderzoek zal dat duidelijk maken.

Er moet in dat onderzoek bijvoorbeeld goed gekeken worden naar de verkeerssituatie. D66 vindt dit een erg belangrijk punt: De kinderen moeten makkelijk en veilig (het liefst lopend of op de fiets) naar school kunnen. Daarbij moeten de nieuwe verkeersstromen niet tot overlast in Tanthof leiden.

Iedereen betrekken

De gemeente moet samen met de scholen en betrokkenen kijken hoe het schoolgebouw het beste in de wijk past. Ook moet gekeken worden naar de invulling van de huidige schoollocaties en hoe deze kunnen worden afgestemd op andere ontwikkelingen in Tanthof. Zo kunnen we zorgen voor een mooie wijk die aansluit op de behoeften van de bewoners.

Nu, maar ook in de toekomst!

Heeft u na het lezen nog een vraag? Stuur dan een mail naar fractie@d66delft.nl. We gaan graag in gesprek!