Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 21 oktober 2019

D66 Delft stelt vragen over opsporingssysteem uitkeringsfraude

Vandaag werd onderstaande bekend:

“De VN-rapporteur voor de mensenrechten Philip Alston heeft ernstige zorgen over Nederland. De reden is een systeem dat uitkeringsfraude moet opsporen. In een brief aan de rechtbank in Den Haag schrijft Alston dat het systeem in strijd is met de mensenrechten omdat het mensen met weinig geld en mensen met een migratie-achtergrond discrimineert.

Het Systeem Risico Indicatie (SyRI), van het ministerie van Sociale Zaken, maakt gebruik van een algoritme dat data van een groot aantal overheidsinstanties aan elkaar koppelt. Op basis van gegevens van eerdere fraudeurs wordt een risicoprofiel opgesteld. Vervolgens worden gegevens van burgers vergeleken met het risicoprofiel.” [1]

D66 maakt zich ernstige zorgen en heeft de volgende vragen aan het college gesteld:

  1. Maakt Delft ook gebruik van het genoemde Systeem Risico Indicatie (SyRI)?
  2. Zo nee, maakt Delft gebruik van een ander geautomatiseerd systeem voor fraudedetectie?

Zo ja (1 of 2):

  1. Is transparant hoe het betreffende algoritme werkt?
  2. Welke data worden gebruikt voor de fraudedetectie?
  3. Zijn deze data ook specifiek voor dit doeleinde verkregen?
  4. Is het college zich ervan bewust dat data alleen in dat geval voor fraudedetectie gebruikt mogen worden?
  5. Is het college zich ervan bewust dat data ‘bevooroordeeld’ kunnen zijn en kunnen leiden tot het verschillend behandelen van bepaalde bevolkingsgroepen (meer controle op fraude) en zelfs tot onterechte huiszoekingen en/of beschuldigingen?
  6. Is Delft bereid het gebruik van het fraudedetectiesysteem te heroverwegen?
  7. Zo nee, waarom niet?

Vriendelijke groeten,

Christine Bel

[1] https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2307132-vn-rapporteur-zeer-bezorgd-over-nederlands-opsporingssysteem-voor-uitkeringsfraude.html