Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 september 2019

D66 Delft zet college aan tot aanpak ganzenoverlast

In de wijk Buitenhof, rond het Strausspad, verblijven op dit moment meer dan 60 ganzen. De populatie is groot en zorgt voor veel overlast. De ganzen tonen agressief gedrag, maken lawaai en hinderen het verkeer. Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van D66-raadslid Sivan Maruf heeft het college van B&W actie ondernomen en wordt het aantal ganzen teruggebracht naar ongeveer 15 stuks.

De D66-fractie is positief over de stappen die het college wil nemen om de overlast tegen te gaan. Het college wil onder meer de ganzenpopulatie terugdringen, door ze op een diervriendelijke manier te vangen en te verplaatsen naar een andere locatie. Sivan Maruf:

Buurtbewoners hebben ons op de hoogte gebracht van de aanhoudende overlast van de grote ganzenpopulatie en deze klachten gaven genoeg aanleiding voor ons om schriftelijke vragen te stellen aan het college. Ik ben erg positief over de stappen die het college wil nemen. Het wordt een interessante casus voor andere gemeenten die met hetzelfde probleem zitten.

Er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de wijkbewoners. Maruf: “De gemeente wil de nodige stappen zetten om de overlast te verhelpen, maar ik zie nog vaak genoeg dat wijkbewoners de ganzen voeren en dat is niet de bedoeling. Vaak wordt er te veel brood gestrooid en dat trekt andere dieren – zoals bijvoorbeeld ratten – aan.”