Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 oktober 2018

D66 Delft steunt LHBTI-monument

In Delft moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Het zijn simpele woorden, maar voor te veel mensen is het nog niet vanzelfsprekend dat zij vrij zijn om te houden van wie zij willen en om te zíjn wie ze willen. Als stad moeten wij voorop lopen in de acceptatie van ieders seksuele oriëntatie en genderidentiteit.

Daarom steunt D66 Delft het initiatief van de Delftse Werkgroep Homoseksualiteit (DWH)  om een symbool van deze vrijheid op een beeldbepalende plek in Delft te zetten. Het Delftsblauwe ‘kussende paartje’ vinden wij een mooi uitgangspunt, dat aan alle inwoners en bezoekers van onze stad een signaal geeft dat past in de open en vrijdenkende traditie van onze stad.

Aan de precieze vorm en locatie van dit symbool moet nog gewerkt worden. D66 Delft hoopt met de DWH dat deze uitwerking aangegrepen kan worden om het gesprek over seksuele diversiteit te voeren op scholen. Voor de locatie lijkt de Spoorzone op het eerste gezicht genoeg kansen te bieden.

Wij kijken uit naar de reactie van het college op het initiatief van de DWH en hopen het symbool snel te kunnen verwelkomen!