Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 september 2018

D66 Delft pleit voor belastingvergroening.

De gemeente heeft veel mogelijkheden om duurzame energie lokaal te kunnen bevorderen. Door gebruik te maken van de beschikbare instrumenten en samenwerkingsovereenkomsten kan de gemeente bouwen aan een ‘duurzame en leefbare stad’. Ondernemers kunnen bijvoorbeeld profiteren van diverse fiscale regelingen bij het zakelijk aanschaffen van zonnepanelen, naast het feit dat ook btw over zonnepanelen teruggevraagd kan worden.

Op 31 augustus jl. verscheen er een artikel in De Telegraaf over de bepaling van de WOZ-waarde voor woningen met zonnepanelen. Het hof Arnhem-Leeuwarden heeft bepaald dat de waarde van zonnepanelen op een huis meegerekend mag worden bij de bepaling van de WOZ-waarde van de woning. De waarde die wordt vastgesteld door de gemeente, is maatgevend voor de hoogte van de onroerendezaakbelasting.

Delft staat nog steeds op nummer één op de lijst van allerduurste gemeentes. Dat komt onder andere door de hoge riool- en afvalstoffenheffing. Eén van de ambities van het college is om te onderzoeken of het mogelijk is om belastingen te vergroenen, met als uitgangspunt dat goed gedrag wordt beloond. Als Delftse D66-fractie zijn wij erg benieuwd naar de bepaling van de WOZ-waarde in Delft en wij wachten met veel belangstelling de antwoorden van het college af. Fractievoorzitter Christine Bel: “Als je het belastingstelsel wilt vergroenen, zouden investeringen in duurzaamheid naar onze mening niet tot een hogere OZB moeten leiden.”

Naar aanleiding van deze uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden heeft ook de Delftse D66- fractie, naast de fractie van Stadsbelangen Delft, schriftelijke vragen ingediend bij het college.