Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 4 september 2018

D66 pleit voor een openluchtzwembad in Delft.

De warmste zomer ooit gemeten in Nederland is voorbij. Door de extreme temperaturen zochten veel Delftenaren naar verkoeling in het water, maar dat viel vies tegen.

Er was geen veilig zwemwater te vinden. Althans, niet in de openlucht. Het Hoogheemraadschap van Delfland meet namelijk op vier plekken in Delft de waterkwaliteit. Op www.zwemwater.nl is te zien dat voor de vier locaties in Delft een negatief zwemadvies is afgegeven. Daarom pleit D66 voor een zwembad met te openen delen om recreanten een verkoelende zomer in de openlucht te garanderen.

Veel Delftenaren voelen de behoefte aan een openluchtzwembad. De onlinepetitie voor een buitenzwembad in Delft is inmiddels ruim 1600 keer getekend. D66 juicht dit initiatief toe en vraagt het college om de petitie mee te nemen in het oordeel.  “We begrijpen dat veel Delftenaren in de zomer graag buiten willen kunnen zwemmen”, aldus fractievoorzitter Christine Bel.

In april 2007 is er middels een quickscan onderzoek gedaan naar de behoefte aan verschillende soorten zwembaden in Delft. Dit onderzoek is sterk verouderd en is niet toekomstbestendig gebleken en daardoor onvolledig. Het onderzoek rekent de Delftse Hout en de overige waterspeeltuinen tot ‘openlucht zwemvoorzieningen’, maar houdt geen rekening met de situatie zoals die zich nu voordoet waarbij er een negatief zwemadvies geldt voor deze vier ‘openlucht zwemvoorzieningen’. Ook is het onderzoek niet geschreven vanuit de definitieve situatie waarbij twee zwembaden worden gesloten voor één nieuw zwembad.

Naar aanleiding van de bovenstaande ontwikkelen heeft de D66-fractie schriftelijke vragen ingediend. Deze zijn via onderstaande link te lezen.

Schriftelijke vragen inzake openluchtzwembad