Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 juni 2018

Wethouder Aletta Hekker neemt afscheid

Gisteren nam onze wethouder Aletta Hekker na vier jaar afscheid met mooie woorden van burgemeester Marja van Bijsterveldt. We hadden het niet mooier kunnen verwoorden!

”Beste Aletta,
Volgens die definitie ben jij dan de jongste bediende. Tenminste hier
in Delft. Want wat heb je een veelzijdige loopbaan achter de rug. Van
fluitdocent naar wethouder. In je vorige standplaats Bergen lag dat
wethouderschap nog dicht bij je muzikale achtergrond met kunst en
cultuur in je portefeuille.
In Delft mocht je gaan dealen met onder meer financiën en onderwijs
en jeugdhulp en wat heb je dat waarachtig goed gedaan. Toen je in
2014 aantrad, stond Delft er heel anders voor dan nu. De gemeente
dreigde de artikel 12-status te krijgen. Je werd geconfronteerd met
een schier onmogelijke opgave om Delft er financieel bovenop te
helpen.
Dat is gelukt. Via een complex proces van overleggen met de
ambtenaren van de provincie en het ministerie en in nauwe
samenspraak met de raad en samenwerking en commitment aan de
raad werd een structureel bezuinigingsprogramma ingezet om de
problemen te boven te komen.
De situatie is nu geheel anders. Financieel nog niet helemaal
florissant, maar samen met de raad en de stad kunnen we weer
vooruitkijken.
Ik denk oprecht, achteraf beschouwend, dat dat misschien anders
was gelopen als er geen wethouder financiën was geweest met
zoveel kennis van de juiste toon en harmonie. Je hebt er ook voor
gezorgd dat er muziek zat in dit team. Ik kom daar later nog op terug.

Beste Aletta,

Wat moet je het zwaar hebben gehad aan het begin van deze
periode. Als enige vrouw in een college met vijf mannen. Je hebt je
mannetje gestaan. En je hebt ook de weg bereid voor mij. Jij stond
aan het begin van een trendbreuk. Delft is ook wel toe aan meer
vrouwelijke portefeuillehouders, dunkt me.
Wethouders hebben altijd hun eigen stijl. De een zoekt de aanval, de
ander zoekt de verdediging, of schuilt het liefst achter de rug van
ambtenaren. Dat heb je nooit gedaan. Vooral als het ging om
onderwijs of jeugdhulp zat je vaak fel in het debat. Je affiniteit met
jongeren en de zorg voor hun toekomst spatte er vaak bij je af. Soms
kon je dan ook moedeloos worden als een raadslid zich moeilijk liet
overtuigen van feiten die volgens jou onomstotelijk waren. In zo’n
scherp op de snede debat bleef je overeind en zocht je ook altijd
verbinding in de raad en ook met insprekers. Ook voor hen had je een
luisterend oor.
Je zorgde met je vriendelijkheid, je overbruggende kwaliteit, ook voor
verbinding in het college. Je houding ook ten opzichte van de raad
was altijd positief. Soms had je moeite wanneer je laat in een
commissie moest komen opdraven, maar je was er en ook in de
commissie Rekening en Audit. Je nam de adviezen ter harte en
toonde altijd een constructieve houding. Ik zeg het nogmaals je was
de wethouder met het luisterend oor.
Als wethouder wilde je geen beren op de weg zien. Je keek naar wat
er wel kon en niet naar wat er niet kon. Die instelling heeft ook geleid
tot de raadsconferentie en gezorgd voor meer samenwerking in de
raad. Een raad waarin meer naar elkaar wordt geluisterd en rekening
wordt gehouden met elkaar.
Lieve Aletta, heel veel dank voor je inzet, dat je Delft er bovenop
helpt geholpen en dat je aan een eind van je loopbaan zoveel hebt
gedaan voor deze mooie stad.”