Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 juni 2018

”Een verbonden stad begint bij verbonden bestuur”

Op 13 juni 2018 vond de bespreking van het coalitieakkoord ”de toekomst in uitvoering” plaats in de Delftse gemeenteraad, Lees hier de inbreng van D66 fractievoorzitter Christine Bel.

 

Deze beschouwing gaat niet over de unieke visie van D66 op Delft noch over hoeveel speerpunten van D66 in het coalitieakkoord zijn beland.

Het gaat over ‘what needs to be done’. Sorry voor het Engels, maar
‘wat er gebeuren moet’ geeft de indruk van passief achteroverleunen en we moeten juist aan de slag.

Want het gaat vanavond over:

Sommigen van u hadden vanavond (als partij) wellicht graag achter deze tafel plaats genomen. Misschien bent u teleurgesteld omdat u niet alles uit uw verkiezingsprogramma terugleest in het coalitieakkoord. Voor sommigen staat het woord ouderen er niet vaak genoeg in, anderen hadden de lasten nog verder omlaag gewild, of misschien is de woordkeus eenvoudigweg niet de uwe.

Hoe gek het ook klinkt: het gaat uiteindelijk niet om wie er aan het stuur zit, maar waar de ingezette koers ons brengt. Het gaat er niet om hoeveel stemmen je gekregen hebt, maar om hoeveel inwoners we (met zijn allen!) weten te vertegenwoordigen.

En dat vereist samenwerking. Misschien moeten we daarvoor over onze schaduw heen stappen, ons over teleurstellingen heen zetten, maar ik denk dat we dat kunnen in Delft en dat is iets om trots op te zijn.

We kunnen als stadsbestuur het goede voorbeeld geven dat verdeeldheid niets oplevert. De we de toekomst samen maken!

Laten we luisteren naar elkaar, maar bovenal naar de Delftenaren, naar alle kiezers, maar ook naar zij die thuis bleven uit gebrek aan vertrouwen in de politiek. Dat vereist lef en bescheidenheid.

Ik ben er van overtuigd dat ook u de onderwerpen uit het coalitieakkoord belangrijk vindt:

Duurzaamheid, de energietransitie, het klimaat is een belangrijk thema in het akkoord. Daar waren we als coalitiepartijen unaniem over. Ik weet dat dit onderwerp bv. ook de Christienunie na aan het hart gaat en het CDA zou het wellicht onder het kopje ‘rentmeesterschap’ scharen. Maar het is helder dat we hier, ook als stad, mee aan de slag moeten. Soms reikt je verantwoordelijkheid als stad verder dan je gemeentegrenzen, en altijd verder dan de dag van vandaag. Om die reden hebben we ook de Global goals, zoals vastgesteld door de Verenigde Naties opgenomen in het akkoord.

Dat we een uitdaging hebben op het gebied van wonen, stelt niemand ter discussie. De SP wil wellicht nog meer sociale huurwoningen, maar goed, passend en betaalbaar wonen voor iedereen: of dat nu jongeren of ouderen zijn, studenten of statushouders, starters of gezinnen, dat willen we allemaal. En dat meer woningen niet ten koste moeten gaan van de leefbaarheid, het groen en de bereikbaarheid, dat er ook bij een groeiend inwoneraantal voldoende voorzieningen blijven, lijkt bijna een open deur.

Delft is een stad met kansen voor iedereen, wat je achtergrond, leeftijd, seksuele geaardheid of afkomst ook is. Geboren Delftenaren, expats, studenten, ouderen, vluchtelingen, gehandicapten en LHBTI+’ers: iedereen voelt zich thuis in Delft. Een goede opleiding, een baan, zorg wanneer je die nodig hebt. Daarom willen we meer aandacht voor de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, met extra aandacht voor VMBO en MBO, willen we meer banen in de maakindustrie en inzetten op preventie en gericht maatwerk in de zorg.

Delft is wereldberoemd om haar prachtige historische binnenstad én technologische kennis. Tezamen hebben deze een belangrijke aantrekkingskracht op bedrijven en toeristen. Delftse innovaties helpen ons voorbereiden op de toekomst.

De vraag is: hoe gaan we dat alles bereiken?

Allereerst door onze doelstellingen centraal te stellen. Het gaat erom dat we de maatschappelijke doelen bereiken, niet om de inspanningen die de gemeente levert of de hoeveelheid geld die we aan iets uitgeven. We doen wat werkt en stoppen met wat niet werkt. We zijn niet bang om een nieuwe aanpak te proberen. We benutten de unieke innovatiekracht van Delft. We besteden geld waar dat het meeste bijdraagt aan het doel en de minste overhead oplevert. We zetten in op preventie in de overtuiging dat dat veel problemen en extra kosten voorkomt. We kijken verder dan de korte termijn en houden rekening met de toekomst. We benutten de kracht van inwoners en ondernemers van Delft en koesteren initiatieven. En niet in de laatste plaats zorgen we dat alles betaalbaar blijft: voor de gemeente én haar inwoners.

En, we werken samen. Samen met inwoners, met ondernemers, met de regio, met elkaar.

Een verbonden stad begint bij een verbonden stadsbestuur.