Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 1 december 2017

D66: €100.000 naar kinderen in armoede

D66 vindt het onaanvaardbaar dat er, ook in Delft, kinderen opgroeien in armoede. Elk kind verdient een goede start. D66 diende daarom een motie in om, in samenspraak mét kinderen, het door het Rijk beschikbaar gestelde geld te besteden aan het bestrijden van armoede onder kinderen.

Vorige raadsvergadering regelde D66 al dat kinderen meer inspraak krijgen in de stad, bv. door het instellen van een kinderraad. Het is belangrijk om niet alleen óver, maar juist mét mensen te spreken, ook met kinderen. Bij het bestrijden van armoede onder kinderen willen we daarom graag luisteren naar de kinderen zelf.
Fractievoorzitter Christine Bel: “Kinderen ervaren armoede soms door dingen waar volwassenen niet direct aan denken. Een mooi voorbeeld is het initiatief van de Voedselbank om AH-dinoplaatjes in de pakketten mee te geven, waardoor ook kinderen uit arme gezinnen gewoon mee kunnen doen met het ruilen van plaatjes met andere kinderen.”
Delft heeft al een kindpakket met daarin o.a. de schoolkostenregeling, fietsregeling en sport- en cultuurregeling. Belangrijke voorzieningen voor kinderen in armoede. D66 zet de extra gelden graag daar in, waar armoede kinderen het meeste raakt.
De motie van D66 werd unaniem aangenomen door de Delftse gemeenteraad.