Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 20 november 2017

Kinderinspraak in Delft

Vandaag is het de dag van de rechten van het kind. Op deze dag, 20 november, in 1989 nam de VN namelijk het kinderrechtenverdrag aan. Een belangrijk verdrag en bijna dertig jaar later nog altijd actueel, ook in Delft. Daarom roept D66 Delft het college van B&W op om tot een betere betrokkenheid van kinderen in de Delftse politiek te komen.

Dag van de rechten van het kind

In aanloop naar de dag van de rechten van het kind nam de gemeenteraad een D66 Kinderparticipatiemotie aan. Raadslid D66 Delft Boris van Overbeeke over deze motie: “We roepen in deze motie het college op om met een voorstel te komen voor een betere kinderparticipatie in de Delftse politiek, bijvoorbeeld door instelling van een kindergemeenteraad.”

Delft heeft op dit moment geen stadsbreed structureel programma om kinderen kennis te laten maken met de politiek. Terwijl het wel heel belangrijk is om kinderen hier al vroeg mee in aanraking te laten komen. Onbekend maakt onbemind, vooral ook lokaal. Vorige week was nog in het nieuws dat Nederlandse scholieren in vergelijking met hun leeftijdsgenootjes weinig weten over gelijke rechten, de democratie en een vreedzame samenleving. Gelukkig gaan we hier binnenkort dus verandering in brengen.

Kinderen hebben recht op hun mening

Naast een kennismaking met de politiek zal dit ook zorgen voor meer, echte kinderinspraak. In het VN kinderrechtenverdrag staat dat kinderen het recht hebben om hun mening te geven over alle dingen die hen aangaan. “Als gemeente moet je ze daar wel de gelegenheid toe bieden. Wij zijn blij dat we dat binnenkort gaan organiseren. Het is altijd beter om met mensen te praten dan om over mensen te praten en dat geldt ook voor kinderen”, aldus Van Overbeeke