Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 oktober 2017

Regeerakkoord ook goed voor Delft en Delftenaar

D66 Delft is tevreden met het regeerakkoord zoals dat er nu ligt. Afdelingsvoorzitter Melanie Oderwald: “Het regeerakkoord investeert fors in onderwijs, werk en klimaat: zaken die voor iedereen en de toekomst belangrijk zijn. Alle inkomensgroepen gaan er met dit kabinet op vooruit.”

Ook fractievoorzitter en lijsttrekker Christine Bel ziet veel goede D66-punten in het akkoord terug, waar ook Delft de vruchten van plukt: “Er gaat meer geld naar het gemeentefonds, geld voor onderwijsachterstandenbeleid, verbetering van VMBO techniekonderwijs, maar ook voor de jeugdzorg en fietspaden en -stallingen.” Veel D66 punten uit het lokale verkiezingsprogramma zien we terug in het regeerakkoord. Zo is er in het regeerakkoord ook aandacht voor meer middeldure huurwoningen, het inzetten van E-health in de zorg, verbetering van de schuldhulpverlening en biedt het gemeenten mogelijkheden ‘schone’ auto’s door bijvoorbeeld parkeertarieven te stimuleren. Voor studenten in Delft is het belangrijk om te weten dat het collegegeld het eerste jaar van je studie omlaag gaat, de regering extra aandacht gaat besteden aan technische opleidingen en het geld vanuit het leenstelsel wordt ingezet voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

“Natuurlijk kan iedereen wel iets bedenken wat er mist of hij of zij graag anders of scherper had willen zien in het regeerakkoord. Maar ik ben blij met de koers en belangrijke D66-punten. Het is goed dat D66 ook landelijk verantwoordelijkheid neemt om te besturen”, aldus Christine Bel.