Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 oktober 2017

Harder werken aan een energieneutraal Delft

Vandaag was het de dag van de duurzaamheid én de dag van het groenste regeerakkoord ooit.
 Ook D66 Delft vindt dat er vaart gezet moet worden achter CO2 reductie, vermindering energieverbruik en het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie.
D66 diende daarom tijdens de behandeling van het Uitvoeringsprogramma 2017-2020 van Delft Energieneutraal 2050 tijdens de raadsvergadering van de 28 september jl. twee moties (mede) in om het vastgoed in Delft sneller energieneutraal te maken:

De motie “Energieneutraal in eigen huis” richt zich op het eigen gemeentelijk vastgoed en het maatschappelijk vastgoed.
De motie “Sneller energieneutraal onder Delftse daken” richt zich op het privaat vastgoed, van woningcorporaties, bedrijven èn particulieren.

Beide werden met ruime meerderheid door de Raad aangenomen. In de laatste motie wordt ook afgesproken dat financiële instrumenten worden bezien, zoals het via lagere leges belonen van extra energiezuinigheid bij (ver)bouwen, in Enschede met succes beproefd.

De resultaten van beide onderzoeken en de doorwerking daarvan in het Uitvoeringsprogramma komen in de Kadernota van voorjaar 2018. Daardoor kan zo nodig gelijk de financiering van goede nieuwe maatregelen worden geregeld.