Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 oktober 2017

Woonplezier voor alle Delftenaren

Alleen, met zijn tweeën, met een gezin of samen met anderen: iedereen moet prettig kunnen wonen in Delft.

Vraag naar woningen
D66 wil graag dat  allerlei mensen, in allerlei soorten woningen prettig kunnen wonen in Delft. Voor sommige woningen in Delft geldt dat de vraag groter is dan het aanbod. Zo kent Delft relatief weinig middeldure huurwoningen, voor bijvoorbeeld starters. Ook de vraag naar studentenwoningen blijft hoog door het toenemend aantal studenten. De afgelopen jaren zijn er al veel eenheden bijgebouwd, in 2016 zo’n 230 stuks. In 2017 werden grote complexen geopend zoals Camelot (290 studio’s) aan de Schoemakerstraat en de DUWO studentenflat (665 eenheden) aan de Stieltjesweg. Vandaag kwamen daar ook nog eens 900 kamers bij aan de Kanaalweg. Tot 2023 worden nog zo’n 1100 nieuwe studenteneenheden toegevoegd. Ook in wijken als Centrum en TU en Wippolder wonen veel studenten, vaak in particuliere studentenhuizen.

Verkamering
Mede door de lage rentestand is het aantrekkelijk om een woning te ‘verkameren’ en de kamers te verhuren. D66 ziet graag wijken met verschillende soorten woningen en bewoners, maar beseft ook dat een balans hierin belangrijk is en overlast moet worden voorkomen. Verkamering kan de leefbaarheid in de buurt onder druk zetten. Tegelijkertijd is er onvoldoende grip op de kwaliteit van verhuurde kamers.

Omzettingsvergunning
Een omzettingsvergunning helpt om verkamering te reguleren: Woningen waar in Delft een tekort aan is mogen niet worden verkamerd. Dit zorgt ervoor dat er een niet nog groter tekort aan schaarse woningen ontstaat. Wat D66 betreft gelden bij het toekennen van de vergunning eisen op het gebied van geluidsisolatie, brandveiliigheid en goede fietsenstallingsmogelijkheden. In de leefbaarheidstoets wordt gekeken naar bestaande en verwachte overlast. D66 vindt het belangrijk om dit zo objectief mogelijk te doen om willekeur te voorkomen.

Communicatie
Niet alleen de  gemeente heeft wat D66 betreft een rol in het verbeteren  van woonplezier en leefbaarheid. Bewoners onderling kunnen zelf ook veel doen. Daarom wil D66 dat er per pand een beheerder komt, die aanspreekpunt is voor de buurt voor het maken van afspraken. Ook bij nu al verkamerde panden vindt D66 het belangrijk dat door middel van goede communicatie en maatregelen overlast zoveel mogelijk voorkomen wordt.

Zo blijft het mogelijk dat verschillende mensen in allerlei woonvormen prettig naast elkaar wonen.