Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 september 2017

D66 presenteert verkiezingsprogramma: Kansen voor Delft

Woensdagavond presenteerde D66 Delft ‘Kansen voor Delft’ haar verkiezingsprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Lijsttrekker Christine Bel: “Techniekstad Delft biedt bij uitstek mogelijkheden voor de toekomst: voor meer banen op alle niveaus, voor betere zorg en dienstverlening door innovatie en voor meer duurzaamheid en variatie in de woningbouw.”

D66 wil en kan in Delft het verschil maken en doet dat met visie en daadkracht. Door te investeren in de toekomst van Delft én Delftenaren. Christine Bel: “We hebben de financiën weer op orde en bouwen verder aan Delft, aan een innovatieve stad, een duurzame stad en bovenal een stad met kansen voor iedereen: een stad met toekomst.”

Delft kent ook de komende jaren bijzondere opgaven, en daarmee kansen. Als kennisstad kan Delft als geen ander inspelen op een veranderende maatschappij en arbeidsmarkt. Delft moet nog aantrekkelijker worden voor innovatieve bedrijven en hun werknemers. Dat de Delftse kenniseconomie banen oplevert op álle niveaus, is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Innovaties dragen tegelijkertijd bij aan een toekomstbestendige stad en samenleving door in te zetten op duurzaamheid, maar bijvoorbeeld ook in de zorg. Ook binnen de woningbouw, zowel bij nieuwbouw als stadvernieuwing, staan duurzaamheid en aansluiting van de woningmarkt op de arbeidsmarkt en een aantrekkelijk woonklimaat centraal.

Tegelijkertijd kent ook Delft de maatschappelijke uitdaging om tweedeling te voorkomen en gelijke kansen te creëren voor iedereen. “Gelijke kansen beginnen met aandacht voor de jeugd, hun ontwikkeling, hun perspectief op een goede toekomst.”, zo beaamt Tweede Kamerlid Paul van Meenen.  Maar ook bij aansluiting met bevolkingsgroepen die zich minder gehoord of in de steek gelaten voelen. Juist op lokaal niveau kunnen we de kloof dichten: tussen arm en rijk, tussen hoog- en laagopgeleid, tussen betrokken en afgehaakt. “D66 wil dat iedereen in Delft kansen krijgt en zich er thuis voelt’, aldus Christine Bel.

Het conceptverkiezingsprogramma is hier te vinden. Leden van D66 kunnen tot 8 oktober 2017 23:59 amendementen op het conceptverkiezingsprogramma insturen. Op dinsdag 7 november worden alle amendementen behandeld op de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) waarna het verkiezingsprogramma is vastgesteld.