Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 3 augustus 2017

D66 stelt schriftelijke vragen Open data stembureaus

De gemeente Delft heeft als beleid om open data in te zetten als instrument en uitgangspunt bij nieuwe ontwikkelingen, beleid en projecten. Zo startte de gemeente Delft enige tijd geleden een proef op www.delft.nl/opendata waar informatie over alle bomen in Delft is te raadplegen. 

D66 is een groot voorstander van het beschikbaar stellen van Open Data. Ondernemers of particulieren kunnen deze data gebruiken voor nuttige toepassingen. Met de ondernemersgeest van Delftenaren en ruim 20.000 techniek studenten is de kans groot dat die toepassingen ook daadwerkelijk bedacht worden.

Een tweede reden voor open data is dat transparantie, innovatie en participatie met het vrijgeven van data wordt aangemoedigd. Alle data worden tot nu toe gebruikt door de overheid zelf, voor de uitvoering van gemeentelijke taken, terwijl burgers ook direct kunnen profiteren van de transparantie van Open Data.

In een bericht op Binnenlands Bestuur is vandaag te lezen dat in Drechtsteden alle informatie over stembureaus als Open Data ontsloten wordt:

De informatie die gemeenten over stembureaus op internet plaatsen is uiteenlopend. Sommige steden publiceren gegevens over stembureaus met postcode, openingstijden en/of toegankelijkheid voor mindervaliden, anderen doen dit weer niet. Wie stembureaus op Google opzoekt, zoals veel inwoners doen, krijgt vaak verkeerde of gedateerde informatie over de openingstijden en de locatie. Niet persé omdat de gemeente verkeerde informatie publiceert, maar omdat Google naar oude gegevens verwijst. Soms klopt de informatie op de eigen website zelfs ook niet. Door stembureaulocaties als open data te publiceren worden de locaties om te stemmen voor iedereen accuraat. Fouten worden namelijk erg snel zichtbaar. Extra handig nu kiezers hun stem mogen uitbrengen bij een stembureau naar keuze. Je kan de data bovendien makkelijker visualiseren en er bijvoorbeeld een online kaart van maken, dan is het extra overzichtelijk.”

Het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING) wil de aanpak als standaard gebruiken voor andere gemeenten die Drechtsteden willen volgen.

Daarom stelde de fractie van D66 de volgende vragen aan het college van B&W:

  1. Kent u de aanpak Open Data van Drechtsteden en de ontsluiting van Open Data met betrekking tot de stembureaus in het bijzonder?
  2. Bent u het met ons eens dat goede, volledige en makkelijk te vinden informatie over stembureaus belangrijk is en er mede voor kan zorgen dat zoveel mogelijk mensen naar de stembus komen?
  3. Bent u bereid om in navolging van Drechtsteden voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 de informatie over de Delftse stembureaus te ontsluiten via Open Data? Zo nee, waarom niet?