Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 6 juli 2017

De schuldenlast van Delft vanuit huis-tuin-en-keukenperspectief

Delft staat er financieel weer goed voor. De begroting sluit, de reserves zijn voldoende om risico’s op te vangen en er is ruimte om te investeren in de stad. De schuldenlast wordt vaak aangedragen als resterend financieel probleem, maar in hoeverre is dit een probleem? Om hier antwoord op te geven in dit stukje daarom de schuldenlast bezien vanuit huis-tuin-en-keukenperspectief.

Vergelijk de schuldenlast van Delft met een hypotheek op je huis: het gaat vaak om grote bedragen. Bedragen die je zonder lening, niet zomaar zou kunnen ophoesten. Door een dergelijk bedrag te lenen, kun je investeren: bijvoorbeeld in een huis. Belangrijke voorwaarde voor een verstandige lening is: kan ik de bijbehorende rente over de lening nu en in de toekomst betalen? De rente is nu laag, maar hoe is dat over een tijd? Bij een lage rente, zoals nu, kan het bij je hypotheek dus verstandig zijn om de rente over een langere periode vast te zetten. Om ook als de rente weer stijgt de lasten te kunnen blijven betalen, kun je je hypotheek tijdig oversluiten en/of tussentijds (deels) aflossen.

Bij de gemeente gaat dat eigenlijk net zo. Het lijkt misschien aantrekkelijk om de schuldenlast zo snel mogelijk naar beneden te brengen en overschotten op bijvoorbeeld de jaarrekening hiervoor te gebruiken. De rente is op dit moment echter zo laag, dat dat incidenteel veel geld kost en structureel binnen de begroting weinig oplevert. Bovendien staan er vaak boetes tegenover het openbreken van langlopende schulden. Net als dat bij veel hypotheken zo is. Wel is het belangrijk om goed te kijken naar de zgn. ‘renterisico’s’: ‘wanneer lopen we hoeveel risico als de rente hoger wordt?’ en deze goed af te dekken. Daarnaast kijken we hoe we op een verstandige manier de schuldenlast kunnen afbouwen. Door deze afweging kunnen we nu investeren in de toekomst van Delft én gaan de schulden van Delft na 2020 weer naar beneden.