Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 14 mei 2017

Christine Bel verkozen lijsttrekker GR2018

Christine Bel is door de leden van D66 Delft verkozen tot lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De huidige fractievoorzitter had zich als enige gekandideerd voor het lijsttrekkerschap. De overgrote meerderheid van de 341 Delftse D66-leden stemde vóór.

Afdelingsvoorzitter Melanie Oderwald-Ruijsbroek: “Namens de afdeling feliciteer ik Christine Bel met haar verkiezing. De leden hebben zich positief uitgesproken en hebben groot vertrouwen in onze Delftse D66 partijleider. Het afdelingsbestuur is verheugd om met zo’n ervaren kandidaat en iemand met bewezen capaciteiten en gedrevenheid de Delftse gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart in te gaan.”

Christine Bel: “Ik ben blij met de steun van de leden. Ik zie ernaar uit om ook de komende periode met D66 het verschil te maken in Delft en te werken aan de toekomst van Delft én Delftenaren. We hebben de financiën weer op orde en bouwen verder aan Delft, aan een innovatieve stad, een duurzame stad en bovenal een stad met kansen voor iedereen: een stad met toekomst.”

Christine Bel is sinds 2010 gemeenteraadslid in Delft en fractievoorzitter van D66: met 8 raadsleden de grootste coalitiepartij. Zij heeft de afgelopen jaren het voortouw genomen bij het op orde brengen van de financiën. Daarnaast heeft zij zich o.a. ingezet voor betere schuldhulpverlening, waarborg privacy in het sociaal domein en lastenverlichting.

“Het gaat goed met Delft en beter met de economie. Wat D66 betreft investeren we de komende jaren in een betere aansluiting tussen woningmarkt en arbeidsmarkt: meer banen voor de mensen die in Delft wonen en meer woningen voor wie in Delft werkt en graag wil wonen. Daarnaast zijn er wijken die extra aandacht nodig hebben, zoals de Buitenhof en willen we inzetten op innovatie en duurzaamheid”, aldus Christine.

“Ik wil dat alle Delftenaren met net zoveel plezier in Delft wonen als ik en alle kinderen de kansen krijgen die ik mijn eigen kinderen gun.”