Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 2 september 2015

D66: ‘Betaal onterechte boetes terug!’

D66 vraagt al lange tijd aandacht voor de onredelijke fraudewet, die niet verwijtbaar gedrag of nalatigheid bestraft als fraude. Hierdoor komen mensen buiten hun schuld in financiële problemen. In november 2014 stelde de Centrale Raad van Beroep dat de fraudewet inderdaad in strijd is met het evenredigheidsbeginsel. Daarom vindt D66 Delft dat de boetes die onterecht zijn opgelegd, moeten worden terugbetaald.

Binnen de fraudewet werden mensen die – niet verwijtbaar-  bijvoorbeeld te laat informatie aanleverden,  zwaar beboet en als fraudeur neergezet. Juist kwetsbare mensen voor wie regels niet altijd duidelijk waren kwamen hierdoor in financiële problemen. Christine Bel stelde in de commissie Sociaal Domein op 1 september jl. voor om onterechte boetes terug te betalen en vroeg wethouder Brandligt uit te zoeken om hoeveel gevallen en bedragen het gaat. Zij wil hierover graag voor de begrotingsbehandeling in november duidelijkheid. “ D66 vindt dat de overheid vanuit de wederkerigheidsgedachte haar verantwoordelijkheid moet nemen en de onterechte boetes moet terugbetalen, net zoals zij onterecht ontvangen uitkeringen van haar burgers terugvordert in geval van échte fraude”, aldus Bel.