Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 14 juni 2013

D66 hecht aan locatieonderzoek voor naaktstrand

Het college gaat dankzij onder andere D66 op zoek naar een alternatieve plek voor het Delftse naaktstrand. In april heeft het Delftse college van burgemeester en wethouders besloten om een besluit uit 1984 in te trekken. Daardoor verdwijnt de afgebakende plek voor naaktrecreatie uit de Delftse Hout. D66 is blij dat het college serieus werk wil maken van een locatieonderzoek. De komende maanden zal in overleg met belangenvertegenwoordigers van naaktrecreanten een alternatieve locatie voor openbare naaktrecreatie worden gezocht in de omgeving. 

Op initiatief van onder andere D66 Delft is in de vergadering van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid op 14 mei gesproken over het naaktstrand in de Delftse Hout. Het college van burgemeester en wethouders had eerder besloten om deze aangewezen locatie voor naaktrecreatie in te trekken. Het college stelt namelijk dat er met grote regelmaat 'cruisende' en daadwerkelijk seksuele handelingen verrichtende mannen zijn gesignaleerd en aangehouden. Hiermee lijken deze mannen het te verpesten voor mensen die bloot willen recreëren in Delft.

Na dit open en constructieve debat over openbare naaktrecreatie heeft het college de gemeenteraad een extra brief gestuurd. In deze brief zegde het college toe om in nauw overleg met belangenvertegenwoordigers van naaktrecreanten een locatieonderzoek uit te gaan voeren naar een alternatieve plek voor openbare naaktrecreatie. Tijdens de raadsvergadering van 13 juni heeft D66 duidelijk gemaakt dat dit locatieonderzoek voor de raadsfractie heel belangrijk is. Op vragen van onder andere D66 heeft wethouder Stephan Brandligt aangegeven dit onderzoek zorgvuldig uit te willen voeren en de gemeenteraad hier in het najaar over te zullen rapporteren. 

Bovendien zegde de wethouder op verzoek van D66-raadslid Kim Huijpen toe om de borden met ‘naaktstrand opgeheven’ te verwijderen. Dit betekent dat naaktrecreatie in de Delftse Hout deze zomer mogelijk is. Volgens artikel 430a van het Wetboek van Strafrecht mag je in Nederland namelijk naakt recreëren op openbare plaatsen die daarvoor geschikt zijn. Dat is het geval als het warm en zonnig is, naaktrecreanten in de meerderheid zijn en de meerderheid van eventuele geklede zonaanbidders geen bezwaar maakt.

Natuurlijk is het voor zowel naturisten als andere bezoekers van de Delftse Hout prettiger als het duidelijk is waar je wel en waar je liever niet naakt kunt recreëren. Daarom hoopt D66 op een goede uitkomst van het locatieonderzoek. De fractie verwacht dat er goede en misschien ook moeilijke gesprekken gevoerd zullen worden de komende maanden. Want mogelijk is de meest geschikte plek voor naaktrecreatie in de omgeving net iets kleiner of net iets verder weg dan de locatie die de naturisten gewend waren. Aan de andere kant is het mogelijk dat er een kleine investering nodig is om een locatie geschikt te maken voor naaktrecreatie. 

Tijdens de raadsvergadering heeft het college duidelijk gemaakt serieus werk te zullen maken van dit locatieonderzoek. En in de tussentijd zullen agenten prudent en met gezond verstand omgaan met blote mensen in de Delftse Hout. De D66-fractie rekent er dan ook op dat er maar zeer sporadisch een goedwillende naaktrecreant bekeurd zal worden.

Meer informatie:
Kim Huijpen, gemeenteraadslid

t: + 31 (0) 6 142 135 91
m: k.huijpen@d66delft.nl