Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 maart 2013

Uitstekend stedenbouwkundig plan Spoorzone, nu nog extra waarde toevoegen

D66 is blij met het gekozen stedenbouwkundig plan voor de Spoorzone. Bureau Palmbout verbindt met ‘Zicht op Delft’ de binnenstad aan het Westerkwartier en de Voorhof. Het plan sluit aan bij het karakter van Delft, is goed ontwikkelbaar en heeft vele enthousiaste reacties teweeg gebracht. Tijdens de Wensen- en Bedenkingen 
procedure in de Commissie SVR van 5 maart heeft D66 zich positief uitgesproken en twee wensen geuit: betrek het legermuseum en veranker tijdelijke initiatieven in de gebiedsontwikkeling.

Draagvlak

Het plan kan onder andere door de ‘Nieuwe Delft’ rekenen op veel draagvlak in Delft. De Klankbordgroep, de jury met onder andere Joan Busquets, marktpartijen, het College van B&W en de stad hebben zich unaniem positief uitgesproken over de creatie van Jaap van den Bout. Het patroon van de binnenstad wordt voortgezet en een nieuwe gracht zorgt voor Delftse allure en de benodigde waterberging.

Betrek het voormalig Legermuseum

De Spoorzone sluit aan op drie wijken met allen een ander karakter: het Westerkwartier, de Voorhof en de binnenstad. Met een goede planning en programmering kunnen de gebieden elkaar versterken. Langs de randen van het gebied liggen een aantal sleutelposities, waaronder het Armamentarium, het voormalig Legermuseum. Nu het museum haar deuren gesloten heeft gebeurt hier (nog) niets.

Het Armamentarium kan door slimme herontwikkeling een publiekstrekker worden, waar vanalles gebeurt en beweegt. D66 wil daarom dat het Armamentarium in de ontwikkeling van de Spoorzone wordt betrokken. Ontwikkelaars en toekomstige bewoners trekken immers het liefst naar een plek waar al beweging en leven is. Het voormalig Legermuseum kan een enorme waardetoevoeging zijn aan de Spoorzone. 

Afwegingskader tijdelijke invulling

De afgelopen 1,5 jaar is een grote groep Delftenaren actief betrokken geweest bij het project ‘Gebruik de Lege Ruimte’ van WESD. Hieruit zijn tientallen initiatieven voor de tijdelijke invulling van de Spoorzone voortgekomen. Iedereen met een goed idee kan zich melden bij het Tussenstation, waar wordt gekeken of het initiatief een plek kan krijgen in de Spoorzone. Tijdelijke initiatieven kunnen (semi-) permanent worden. Wat de komende jaren gebouwd wordt is cruciaal voor een succesvolle ontwikkeling van de Spoorzone. De initiatieven brengen beweging in het gebied, waardoor het nu en in de toekomst aantrekkelijk is om er te verblijven. Aan de andere kant is niet ieder idee perse geschikt voor de Spoorzone.

D66 wil dat in het Integraal OntwikkelPlan voor de gebiedsontwikkeling een afwegingskader wordt opgenomen. Zo krijgt ook de gemeenteraad grip op een bijzonder centraal stuk land dat absoluut niet braak mag liggen. Hoe beoordelen we de initiatieven? Hoe kan tijdelijkheid overvloeien in permanente bebouwing? Hoe definieer je ‘waardetoevoeging’, zowel in maatschappelijk als financieel-economisch opzicht? Deze vragen moeten beantwoord kunnen worden met behulp van een kader. Verantwoordelijk wethouder Vokurka heeft inmiddels aangegeven dit een goed idee te vinden en het op te nemen in het Ontwikkelplan. Volgens Vokurka moet de Spoorzone op ieder moment van de tijd ‘af’ zijn; gevuld met tijdelijke en permanente programmering.

Laura Wytema
l.wytema@d66delft.nl
0638660944