Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 14 december 2012

Kunnen we het maken? Nou en of, en bouwfouten herstellen we.

De gemeenteraad gaat binnenkort beslissen over eenvoudiger regels voor kleine bouwwerken zoals een dakkapel of een schutting. Gisteravond kregen betrokken raadsleden daarover een presentatie. Wat D66 betreft is deze vereenvoudiging een goede ontwikkeling voor Delft, mits er aandacht blijft voor herstel van eventuele bouwfouten.

Het plan is om voor kleine bouwwerken in sommige gevallen te volstaan met een melding in plaats van een vergunning. Zo wordt tijd en papierwerk bespaard. Dit is zowel prettig voor de huiseigenaar in kwestie als de gemeenschap. Voor de huiseigenaar omdat er sneller gebouwd kan worden, en voor de gemeenschap omdat minder publiek geld nodig is voor vergunningsprocedures. En bij eventuele onenigheid tussen buren, kan na de melding nog steeds de gemeente om een oordeel worden gevraagd; handhaving op maat.

Die handhaving zal, zo heeft de wethouder gisteravond toegezegd, expliciet onderdeel zijn van het raadsbesluit. D66 zal het raadsbesluit zorgvuldig afwegen. Want wij vinden het belangrijk dat handhaving bij eventuele bouwfouten (een te grote carport bijvoorbeeld) er op gericht moet zijn die fout te herstellen. De overheid kent ook straffend handhaven (zoals bij een snelheidsboete), maar juist hier is het belangrijk dat de omwonenden op een herstellende benadering kunnen rekenen.

Huub Halsema
h.halsema@d66delft.nl