Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 10 december 2012

D66 stelt vragen over slimme regie op digitaal erfgoed

De D66-fractie vraagt zich af wanneer de gemeente het beste zelf haar erfgoed digitaal kan ontsluiten en wanneer we dat beter aan anderen over kunnen laten. D66 hecht namelijk aan een goede afweging tussen kwaliteit, publieksbereik en kosten bij digitalisering van erfgoed. Daarom heeft Kim Huijpen, woordvoerder cultuur van de Delftse fractie vandaag schriftelijke vragen gesteld over slimme regie op digitaal erfgoed.

D66 ziet dat private partijen vaak prima in staat zijn een bijdrage te leveren aan het ontsluiten van erfgoed (monumenten, teksten, muziek, kunstwerken etc.). We denken hierbij aan het Google Art Project. Bovendien zijn er diverse andere overheden betrokken bij het ontsluiten van erfgoed via digitale routes. De D66-fractie denkt dat de gemeente soms beter van de expertise van andere partijen gebruik kan maken. Daarom vroegen we of het college het ook belangrijker vindt dat digitaal erfgoed op een toegankelijke manier wordt ontsloten voor het publiek dan hoe en door wie deze ontsluiting gebeurt.

Hier vindt u de schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Meer informatie:
Kim Huijpen, gemeenteraadslid

t: + 31 (0) 6 142 135 91
m: k.huijpen@d66delft.nl