Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 13 oktober 2012

Beter in garage geparkeerd dan op maaiveld verdwaald

De wethouder gaat nogmaals nadenken over nieuw Delfts parkeerbeleid en dat vindt D66 een goede zaak. Tijdens overleg met bewoners en raadsleden bleek dat o.a. benutting van parkeergarages nog weinig concrete aandacht kreeg. Benutting van parkeergarages wordt alsnog door de wethouder uitgewerkt, evenals de bouw van een Transferium. D66 gaat ervan uit dat lagere parkeerdruk nu haalbaar wordt.
 
Het door de wethouder geopperde idee om in de hele binnenstad straatparkeren zonder vergunning toe te laten is dus 'geparkeerd'. Dit 'mixparkeren' is volgens experts (zie o.a. dit rapport van Mobycon, pagina 8) niet geschikt als de parkeerdruk al erg hoog is. Dat klinkt logisch, want hoe drukker, hoe meer zoekend — en vloekend — verkeer.

In januari van dit jaar vroeg de D66-fractie al in een commissievergadering aandacht voor de lage benuttingsgraad van met name de Koepoort-, inmiddels Marktgarage. In juni en oktober herhaalden we het belang van de garages, gelukkig met resultaat.
 
Huub Halsema
h.halsema@d66delft.nl