Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 november 2011

Tunnel-visie: D66 Delft voor Oranjetunnel

Door een motie van onder meer D66 sprak Delft zich vandaag richting de minister nadrukkelijk uit voor de Oranjetunnel. De Blankenburgtunnel, het andere alternatief voor de Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) nabij Rotterdam, tast het groen te veel aan en zet de deur op een kier voor een A24 dwars door Midden-Delfland.

 

Een "tweede Beneluxtunnel"?

De noodzaak van de aanleg van een ‘tweede Beneluxtunnel’ onder de Nieuwe Waterweg is minder omstreden dan de plaats waar de Nieuwe Westelijke Oeververbinding moet komen. Twee verbindingsmogelijkheden zijn onderzocht: de Blankenburgtunnel en de Oranjetunnel (*). En hoewel de snelwegtracés van en naar deze tunnel-alternatieven niet nabij Delft liggen, toch zal Delft – afhankelijk van de keuze van de minister – meer of minder gevolgen ondervinden. Daarom debatteerde de Delftse gemeenteraad op donderdag 24 november jl. over de NWO-tracékeuze. Via regionaal bestuurlijk overleg dat vandaag paatsvond, kon de gemeente Delft haar zienswijze inbrengen op beide oeververbindingen waarover de minister van Infrastructuur & Milieu op 7 december a.s. een voorkeursbeslissing neemt.

 

D66 Delft kiest nadrukkelijk voor de Oranjetunnel

In het raadsdebat heeft D66 Delft een duidelijke voorkeur uitgesproken voor het Oranjetracé.

Dit tracé leidt namelijk tot een veel geringere aantasting van natuur en landschap dan de aanleg van het Blankenburgtracé. En er zijn ontlastende effecten te verwachten op de A4 Midden-Delfland die wordt aangelegd tussen Delft en Schiedam. Als de minister echter kiest voor het Blankenburgtracé, dan komt ook een toekomstige aanleg van de A24, als verbinding tussen de A4 Midden-Delfland en de A20 dwars door het Midden-Delfland gebied, in beeld. Die A24 zal naar verwachting leiden tot meer verkeer op de A4 Midden-Delfland en tot een verdere aantasting van dit belangrijke groengebied in onze regio. Om die redenen heeft D66 Delft een motie medeondertekend om de gemeente Delft in het regionaal bestuurlijk overleg van 30 november een nadrukkelijke voorkeur uit te laten spreken vóór het Oranjetracé.

 

     (*) Het tracé van de Blankenburgtunnel loopt ten oosten van Rozenburg op de zuidoever maar het gebied tussen Vlaardingen en Maassluis op de noordoever. Het tracé van de Oranjetunnel loopt op de zuidoever over een gereserveerde groenstrook in de Europoort tussen de 4e en 5e Petroleumhaven door en westelijk langs de Maeslantkering naar het gebied tussen Hoek van Holland en Maassluis.

Zie voor meer informatie over de Oranjetunnel: 

http://www.projectnwo.nl/oranjetrace

Zie voor meer informatie over de Blankenburgtunnel:

http://www.projectnwo.nl/blankenburgtrace

Meer informatie:

Paul de Widt, gemeenteraadslid

t: + 31 (0) 6 24369878 begin_of_the_skype_highlighting            + 31 (0) 6 24369878      end_of_the_skype_highlighting

m: p.dewidt@d66delft.nl