Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 1 juli 2011

Het nieuwe stadskantoor: D66 kiest voor bezuiniging

Op basis van de geactualiseerde investerings-/exploitatiebegroting van het Nieuwe Stadskantoor concludeert D66 dat er bezuinigd moet worden. Alleen door versobering komt meer geld beschikbaar om projectrisico’s van het bouwproject op te kunnen vangen. Deze ruimte biedt de huidige begroting niet, en D66 vindt dit onverantwoord. Wij zijn blij dat het College heeft voorgesteld hier verandering in te brengen, en staan achter dit voornemen.

De gemeente moet de broekriem aanhalen en doet dit ook. Mede omdat het aantal ambtenaren afneemt ziet D66 met het College en de meerderheid van de raad dat er 15% bezuinigd kan worden op de huisvestingskosten van de gemeente. D66 heeft ingestemd met onderzoek naar twee varianten hoe deze bezuiniging ingevuld kan worden: door een verdieping minder te bouwen in het stadskantoor óf door meer ruimte te verhuren aan andere partijen. Het ontwerp voor een kleiner stadskantoor wordt uitgewerkt door architectenbureau Mecanoo. In een marktonderzoek wordt gekeken naar de verhuurbaarheid van het stadskantoor, waarbij gelet wordt op leegstandsrisico’s.

Wie denkt dat de gemeente ‘gratis’ 60 miljoen kan besparen door het stadskantoor niet te bouwen, komt bedrogen uit. Er moet immers nog steeds huisvesting zijn voor ambtenaren, en we hebben een stationshal nodig. D66 vindt het dan ook zeer kwalijk dat enkele partijen uit de gemeenteraad zo'n besparing voorspiegelen en daarmee inwoners van Delft ernstig misleiden.

Uit onderzoek blijkt dat het afblazen van de bouw van het stadskantoor hoogstwaarschijnlijk grote nadelige consequenties heeft voor de gemeente Delft. Het station, dat in opdracht van Prorail en het Rijk wordt gebouwd, is zowel juridisch als fysiek verbonden aan het nieuwe stadskantoor. Het kantoor vormt namelijk het dak van het station. Als de gemeente besluit de bouw van het stadskantoor af te blazen, moet een nieuw dak voor het station ontworpen en doorgerekend worden. De oplevering van het station zal maanden vertraging oplopen, en het Rijk en Prorail zullen de veroorzaker van de vertraging –de gemeente Delft- naar verwachting een miljoenenrekening sturen. Dit geld heeft de gemeente niet op de bankrekening staan, en D66 wil dit risico niet lopen.

Wethouder Junius heeft tijdens de afgelopen raadsvergadering toegezegd om door een extern en onafhankelijk onderzoeksbureau nogmaals te laten controleren of de berekeningen van de ‘niet-bouwen’-variant kloppen. D66 vindt dit een krachtig signaal van de wethouder en hoopt dat zoveel mogelijk cijfers openbaar gemaakt kunnen worden, zodat we op basis van feiten, en niet van onderbuikgevoelens, het debat kunnen voeren.

Na de zomer zijn de uitkomsten van de drie onderzoeken bekend. D66 zal dan wederom kritisch naar de nieuwe investerings-/exploitatiebegroting kijken om zo tot een financieel solide besluit te komen. Vervolgens kan met een gezonde begroting het aanbestedingstraject ingezet worden. Wij zijn benieuwd!

Laura Wytema, raadslid

l.wytema@d66delft.nl