Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 25 juni 2011

D66 ideeën over 'business model van een buurthuis' spreken wethouder aan

D66 denkt dat de exploitatie van het maatschappelijke vastgoed in Delft anders kan. Seats2meet of vergaderen in een buurthuis? Een gesponsorde bloemschikles? Wethouder De Prez reageerde positief op de ideeën van D66: "Er kan van alles in die buurthuizen. Als het geen gemeentelijke doelstellingen verdrijft, dan zouden daar best bedrijfsmatige activiteiten in kunnen".

Dinsdag 21 mei sprak de commissie Samenleving en Volkshuisvesting over het welzijnsbeleid nieuwe stijl. Het beleidskader 'Vooruit met welzijn' omvat de doelstellingen van de gemeente Delft voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Met het nieuwe beleid wil het college van b&w kwetsbare bewoners in staat stellen deel te nemen aan de samenleving. D66 heeft tijdens de vergadering gezegd het welzijnsbeleid nieuwe stijl te omarmen. Eén van de uitgangspunten is dan ook 'zelfredzame burgers en betrokken bewoners’.

D66 is blij dat er meer eenheid komt in de hulp aan mensen met meervoudige problematiek. Want de gemeente moet partijen bij elkaar brengen en samenwerken belonen. Wat D66 betreft heeft elke client één aanspreekpunt die het contact met de verschillende hulpverleners coördineert. Gelukkig gaf de wethouder aan dat de gemeente op dit moment hard werkt aan het realiseren van dat ene aanspreekpunt per cliënt.

Het college heeft de ambitie om van het maatschappelijke vastgoed in de stad meer multifunctioneel gebruik te maken. D66 heeft nog meer ambitie met deze accommodaties. Daarom vroeg Kim Huijpen, woordvoerder Volksgezondheid en Zorg, aandacht voor het 'business model van een buurthuis'. Als je met het welzijnswerk mensen meer wilt laten participeren in de maatschappij. Kun je de maatschappij dan niet meer laten participeren in het welzijnswerk? Seats2meet of vergaderen in een buurthuis? Een gesponsorde bloemschikles? Misschien hebben de buurthuis bezoekers zelf wel ideeën.

Wethouder De Prez reageerde positief op de ideeën van D66: "Er kan van alles in die buurthuizen. Als het geen gemeentelijke doelstellingen verdrijft, dan zouden daar best bedrijfsmatige activiteiten in kunnen". De kwetsbare groepen mogen dus niet uit het oog verloren worden. In de Delftse buurthuizen blijkt ruimte te zijn voor iedereen. "Ruimte genoeg ook", volgens De Prez. D66 is daar blij mee.

Meer informatie:
Kim Huijpen, gemeenteraadslid

t: + 31 (0) 6 142 135 91
m: k.huijpen@d66delft.nl